August 2021

Proiecte de decizii expuse spre consultare publică

26-08-2021, 15:57

ORDINEA DE ZI: 1. Cu privire la executarea bugetului comuei Zaim pentru I semestru al anului 2021. 2. Cu privire la aprobarea regimului de muncă și numărul de grupe în instituția preșcolară s. Zaim. 3. Cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publică a UAT Zaim, Căușeni și aprobarea planurilor geometrice, planurilor de contur și procesului-verbal....

/