CMS платформа WebAPL 1.0 е разработена по инициатива на Проекта на USAID в Подкрепа на Местните Власти в Молдова в партньорство с компания Enterprise Business Solutions SRL.

Платформа WebAPL е предназначена за създаване и управление на уеб сайта на Местните Органи на Властта.

Платформа WebAPL представлява софтуер с отворен изходен код (open source). Този продукт се разпространява безплатно, с отворен GPL3 лиценз (http://opensource.org/licenses/Gpl-3.0), който означава, че платформата WebAPL може да се изтегли, да се адаптира и да се използва свободно, при условие на спазване GPL3 лиценз.

В същото време можете да създавате нови версии чрез промяна и подобряване на кода на платформата WebAPL и както и да ги разпространява при условие, че те имат един и същ GPL3 лиценз (http://opensource.org/licenses/Gpl-3.0) по този начин, да спазва отвореният характер на този продукт (open source).