(0-243) 72-2-36

Contact us

Contact details of the mayoralty

Address of XXXXXX Mayoralty

A.Mateevici street, 58

Zaim town

Write us a message

All local documents

9/1Cu privire la aprobarea în prima lectură a bugetului comunei Zaim pentru anul 2015
9/2Cu privire la stabilirea plăţii de arendă a terenurilor proprietate publică a unităţii administrativ teritoriale pentru anul 2015