Modul de autorizare, avizare şi verificare a lucrărilor de proiectare, executare sau desfiinţare a construcţiilor şi amenajărilor este reglementat prin Legea nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=335823