Familiile care  temporar se află în dificultate pot obţine ajutor social adresîndu-se cu o cerere la asistentul social oficiul căruia se află în incinta primăriei Zaim.

Ajutorul social se oferă în conformitate cu Legea cu privire la ajutorul social nr.133-XVI din 13.06.2008 şi Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1167 din 16.10.2008. 

Pentru informare accesaţi linkurile de mai jos

(http://lex.justice.md/index.php?ction=view&view=doc&lang=1&id=329197)

http://lex.justice.md/md/329399/

Serviciile de protecție socială prestate la nivel de comunitate sunt :

Descrierea Serviciului

Serviciul de Asistență Socială Comunitară este un serviciu creat pe lîngă Direcția de Asistență Socială și Protecția Familiei din subordinea Consiliului rational Căușeni. Asistența Socială Comunitară își desfășoară activitatea în baza legislației , dispozițiilor și instrucțiunilor Ministerului Muncii , Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova , deciziilor autorităților administrative publice locale , de Regulamentul-cadru de activitate a Serviciului de asistență socială comunitară , precum și de alte acte normative .

Serviciul de asistență socială comunitară conlucrează cu persoanele fizice și juridice, indiferent de forma de proprietate , în vederea soluționării situațiilor de dificultate a persoanelor , familiilor și grupurilor sociale la nivel de comunitate .

Scopul și obiectivele Serviciului de Asistență Socială Comunitară

Acest serviciu are drept scop acordarea asistenței persoanelor , familiilor și grupurilor sociale , la nivel de comunitate , pentru prevenirea și depășirea situațiilor de dificultate  . 

Obiectivele Serviciului de asistență socială comunitară constau în :

 • identificarea persoanelor în situație de dificultate și facilitarea accesului acestora la prestații și servicii sociale ;
 • susținerea și mobilizarea comunității în scopul soluționării situațiilor de dificultate ;

Direcțiile de activitate ale asistențului social comunitar

 • ajutorarea oamenilor aflați în nevoi să-și ,, amplifice capacitățile ,, , să-și dezvolte la un grad mai înalt propriile competențe de înfruntare și soluționare a propriilor problem ;
 • ajutorarea persoanelor în dificultate să obțină resursele materiale , serviciile sociale necesatre pentru un nivel de trai decent ;
 • stimularea organizațiilor și instituțiilor sociale în oferirea unor servicii adecvate persoanelor , familiilor , grupurilor care recurg la ajutor ;
 • îmbunătățirea relațiilor dintre diferite instituții și organizații implicate în activități de asistență socială în scopul unei mai bune colaborări în favoarea soluționării problemelor beneficiarilor ;
 • participarea la elaborarea și dezvoltarea politicilor sociale ;

Beneficiarii Serviciului de asistență socială comunitară

 • comunitatea ca un tot întreg ;
 •  familiile cu copii aflate în dificultate din comunitate :
 1. familii cu copii în situații de risc ;
 2. familii cu copii cu dizabilități ;
 3. copii rămași fără îngrijire părintească ;
 4. copii orfani , abuzați și neglijați ;
 5. copii cu necesități speciale ;
 6. copii aflați în conflict cu legea ; 
 • persoane tinere :
 1. tineri cu dizabilități ;
 2. mame minore ;
 3. tineri în conflict cu legea ;
 4. absolvenți ai instituțiilor rezidențiale , alții ;
 • persoane vîrstnice :
 1. persoane solitare ;
 2. persoane cu dizabilități ;
 3. persoane care suferă de afecțiuni grave (imobilizate) ;
 4. cupluri vîrstnice în care unul din membrii familiei este grav bolnav ;