Pentru anul 2015  cuantumul ajutorului de deces acordat în caz de deces al asiguratului, al pensionarului din sistemul public de asigurări sociale, al şomerului, precum şi al unui membru al familiei aflat la întreţinerea acestora, precum şi în caz de deces al persoanei care a realizat un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani este de 1100 de lei.

Pentru a obţine ajutorul de deces e necesar să prezentaţi la Casa Teritorială de Asigurări Sociale Căuşeni următoarele documente:

- copia buletinului de identitate;

- copia certificatului de deces;

- certificat de la primărie prin care se adevereşte cine  a îngrijit de persoana decedată pînă în ziua decesuluia şi a petrecut înmormîntarea acestuia.

- copia carnetului de muncă al decedatului (după caz)

- copia actelor de stare civilă ce confirmă rudenia cu persoana decedată(după caz)

- legitimaţia de pensionar (după caz).