În sistemul public, se acordă următoarele categorii de pensii:
 
    a) pensie pentru limită de vîrstă;
 
    b) pensie de invaliditate;
 
    c) pensie de urmaş.

Pensia se stabileşte în conformitate cu Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat nr.156 din 14.10.1998 http://lex.justice.md/md/313291/