Domnului  Petru CĂRARE, celui mai mare scriitor satiric al Basarabiei - pentru că   urmînd consăteanul său, preotul-poet A.Mateevici în lupta pentru idealul artistic și național, a prezentat în lume, cu multă demnitate faima satului Zaim, i s-a conferit Titlul ,, Cetățean de onoare al comunei Zaim ’’

Familiei Alexandru şi Elena STAMATI, pentru meritul de a fi organizat la mare înălțime sitemul de sănătate publică al satului Zaim, în perioada anilor 1951-1980, având și meritul de a fi menținut în bună stare edificiul casei în care a locuit poetul A.Mateevici în s. Zaim, li s-a conferit Titlul ,, Cetățean de onoare al comunei Zaim” 

   

Vasile Cijevschi - personalitate uitată pe nedrept 

" Nimic în viață nu ne va înlocui frumusețea trecutului . Ea ne este scumpă , pentru că nu mai este , a trecut "

S-a născut în anul 1880 la Zaim, în satul copilăriei lui Mateevici, cu 8 ani înaintea viitorului poet. Cu siguranţă că s-au cunoscut, pentru că ambii au avut drept crez făurirea unei vieţi mai bune în Basarabia şi pe unii ca aceştia  destinul nu poate să nu-i întâlnească. Încercăm adesea să reconstituim imaginar o eventuală întâlnire a celor doi zaimeni şi îndată ne apare licărul din ochii lor. Zaimul le-a legănat ambilor copilăria şi ei cu siguranţă s-au întors cu gândul la şcoala natală şi la învăţătorii lor. 

http://www.timpul.md/articol/in-culisele-istoriei-un-imn-al-iubirii-eterne-80552.html