În comuna Zaim pentru anul 2022 au fost aplicate următoarele impozite şi taxe locale stabilite  prin Decizia Consiliului comunal Zaim nr.8/1 din 09.12.2021 "Cu privire la stabilirea cotelor concrete la impozitul pe bunurile imobiliare și impozitul funciar pentru anul 2022", Decizia nr.8/2 din 09.12.2021 ”Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2022”

1. Impozitul pe bunurile imobiliare

2. Taxa pentru amenajarea teritoriului

3. Taxa pentru unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială;

4. Taxa de piaţă

5. Taxa pentgru salubrizare

6. Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de căşători pe rutele comunale.