Taxa pentru  unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială

            1. Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială este stabilită în conformitate cu Titlul VII Taxele locale al Codului Fiscal nr.1163/1997.

            2. Subiecţii impunerii a acestei taxe sînt  unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială – persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială;

            3. Baza impozabilă constituie la taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială, cu excepţia celor care se află total în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor – unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială;

            4. Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială se stabileşte conform  Deciziei Consiliului comunal Zaim nr.8/2 din 09.12.2021 ”Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2022”

            5. Agenţii economici achită taxa şi prezintă dările de seamă fiscale trimestrial, pînă la data de 25  a lunii imediat următoare după trimestrul gestionar.

            6.  Se scutesc pentru anul 2022 de taxa locală pentru unităţi comerciale agenţi economici din comuna Zaim care nu activează şi care nu dispune de bază impozabilă.