Ședința consiliului local

08-09-2023, 08:47

AVIZ   despre  şedinţa consiliului comunal Zaim

La data de 14 septembrie 2023, ora 15.00 în incinta primăriei Zaim (sala de ședințe), va avea loc şedinţa ordinară a consiliului comunal Zaim cu următoarea ordine de zi:

ORDINEA  DE ZI:

1.Cu privire la executarea bugetului comunei Zaim pentru I semestru al anului 2023.

2. Cu privire la aprobarea regimului de muncă și numărul de grupe în instituția preșcolară s. Zaim.

3. Cu privire la corelarea și modificarea bugetului comunei Zaim pentru anul 2023.

4. Cu privire la desemnarea candidaturilor membrilor pentru constituirea organelor electorale.

5. Cu privire la declararea utilității publice de interes local a terenului agricol proprietate publică a UAT Zaim.

6. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului comunal Zaim nr.7/2 din 20.10.2011 „Cu privire  la aprobarea listei deţinătorilor de terenuri de pe  lîngă casă şi grădini, atribuite în conformitate cu art. 11 al Codului Funciar al Republicii Moldova”

7. Cu privire la transmiterea dreptului de proprietate asupra terenului moștenit.

8. Cu privire la alocarea terenului pentru construcția de locuință.

9. Cu privire la alocarea terenului pentru construcția de locuință.

10. Cu privire la plata îndemnizației unice la expirarea mandatului alesului local.

11. Cu privire la suspendarea din funcție a primarului interimar al comunei.

12. Cu privire la stabilirea și asigurarea unui minim de locuri speciale de afisaj electoral și un minim de localuri pentru desfășurarea întâlnirilor cu alegătorii.

 

Şedinţele consiliului local sunt publice. Orice persoană interesată poate asista la şedinţă.

Aveţi posibilitatea să faceţi cunoştinţă şi să oferiţi comentarii asupra proiectelor de decizii, pe care le puteţi găsi pe pagina web a primăriei Zaim: zaim.md (Transparenţa, Consultări publice) și pagina Facebook a primăriei Zaim.

Proiectele de decizii gășiți aici: /ro/topost/619?is_admin=1

 

/