ANUNȚ PUBLIC

15-09-2022, 09:37

 

privind aprobarea deciziei etapei de evaluare prealabilă

a impactului asupra mediului a activității planificate

 

Primăria comunei Zaim anunță publicul interesat, despre aprobarea și emiterea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului, de către Agenția de Mediu, în cadrul procedurilor de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului prevăzută de Legea nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, cu modificările ulterioare pentru proiectul „Construcția stațiilor de pompare și a rețelelor de canalizare sub presiune pentru pomparea apelor uzate din localitățile Zaim și Opaci în stația de epurare a orașului Căușeni” planificat de către primăria comunei Zaim.

Decizia de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției de Mediu din mun. Chișinău, str. Albișoara 38, precum și la următoarea pagină web oficială: https://am.gov.md/.

Publicul interesat poate consulta la cerere, conținutul informației din cererea de evaluare prealabilă, și depune propuneri/observații la sediul Agenției de Mediu.

Observațiile publicului, expusă în formă scrisă, se primesc zilnic la sediul Agenției de Mediu.

 

/