Ședința Consiliului comunal Zaim privitor la aprobarea bugetului local pentru anul 2019

15-11-2018, 12:48

La data de 7 decembrie 2018, ora 15.00, în sala de ședințe a primăriei Zaim va avea loc ședința Consiliului local cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la aprobarea bugetului comunei Zaim pentru anul 2019.

2. Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2019.

3. Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019.

4. Cu privire la stabilirea plății de arendă a terenurilor proprietate publică a unității administrativ teritoriale Zaim pentru anul 2019.

5. Cu privire la impozitul funciar pentru folosirea pășunilor pe anul 2019.

6. Cu privire la programul acțiunilor cultural-artistice și pentru tineret, care urmează să fie organizate și desfășurate pe teritoriul comunei Zaim în anul 2019.

7. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat nr.1304/OT - 519 din 11.10.2018.

8. Cu privire la  aprobarea și înregistrarea materialelor de delimitare a căilor de comunicație (străzilor) din UAT din comuna Zaim.

9. Cu privire la aprobarea și înregistrarea terenurilor agricole a UAT din comuna Zaim.

10. Cu privire la identificarea sectoarelor de drumuri pentru a fi incluse în Programul Guvernamental ”Drumuri Bune 2 pentru Moldova”.

Proiectele de decizii pot fi accesate aici: /ro/topost/496?is_admin=1

Audieri publice la proiectul bugetului local pentru anul 2019 se vor desfășura la data de 7 decembrie 2018, ora 10.00, sala de ședințe a primăriei Zaim. Invităm cetățenii comunei Zaim interesați să participe la ședința de audieri publice.

/