Ședința Consiliului comunal Zaim

02-12-2016, 10:36

Ședința Consiliului comunal Zaim

La data de 8 decembrie 2016 în incinta primăriei Zaim se va desfășura ședința ordinară a Consiliului comunal Zaim cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la aprobarea bugetului comunei Zaim pentru anul 2017.

Raportor: Ion Veste, primarul comunei

              Tatiana Dragan, contabil-șef.

2. Cu privire la stabilirea plății de arendă a terenurilor proprietate publică a unității administrativ-teritoraile pentru anul 2017.

Raportor: Tocan Valeriu, specialist în cadrul primăriei.

3. Cu privire la impozitul funciar pentru folosirea pășunilor pe anul 2017.

Raportor: Ion Veste, primarul comunei.

4. Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în comuna Zaim.

Raportor: Ion Veste, primarul comunei.

5. Cu privire la programul acțiunilor cultural-artistice și pentru tineret, care urmează să fie organizate și desfășurate pe teritoriul comunei Zaim în anul 2017.

Raportor: Ion Veste, primarul comunei.

6. Cu privire la atribuirea terenului pentru construcția locuinței.

Ședințele consiliului local sunt publice. Orice persoană interesată poate participa la ședință. Pentru a lua cunoștință de proiectele de decizii accesați aici: /ro/topost/454?is_admin=1

/