Ședința Consiliului local, 17 mai 2018

14-05-2018, 09:38

Ședința Consiliului local, 17 mai 2018

La data de 17 mai 2018, ora 15.00, în sala de ședințe a primăriei va avea loc ședința ordinară a Consiliului comunal Zaim cu următoarea ordine de zi:

1.Cu privire la  inființarea Întreprinderii Municuipale ”SERVCOM Zaim”.

Raportor: Veste Ion, primarul comunei.

2. Cu privire la alocarea surselor financiare.

Raportor: Veste Ion, primarul comunei.

3. Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului agricol.

Raportor: Tocan Valeriu, specialist

4. Cu privire la arendarea bazinului acvatic și a construcției hidrotehnice (dig).

Raportor: Tocan Valeriu, specialist

5. Cu privire la corectarea erorilor comise la întocmirea titlurilor de atentificare a dreptului deținător de teren.

Raportor: Tocan Valeriu, specialist

6. Cu privire la modificarea anexei Deciziei nr.10/9 din 16.09.2008 ”Cu privire la aprobarea listei cetățenilor cărora li s-au atribuit cotă de teren în proprietate private”

7. Cu privire la stabilirea numărului de capete de animale care pot fi întreținute în

gospodăriile locuitorilor.

Raportor: Veste Ion, primarul comunei.

8. Cu privire la inițierea procedurii de delimitare a căilor de comunicație (străzilor) a UAT din comuna Zaim.

Raportor: Tocan Valeriu, specialist

9. Cu privire la inițierea procedurii de delimitare a unor bunuri immobile a UAT din comuna Zaim.

Raportor: Tocan Valeriu, specialist

Proiectele de decizii de găsiți aici: /ro/topost/485?is_admin=1

/

/