Ședința Consiliului local

09-12-2021, 13:19

La data de 09.12.2021, ora 15.00 va avea loc ședința Consiliului comunal Zaim cu următoarea ordine de zi:

1.Cu privire la stabilirea cotelor concrete la impozitul pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2022.

Raportor: Burlacu Nina, specialist în percepere fiscală.

2. Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2022.

Raportor: Tonu Tatiana, secretarul Consiliului local.

3. Cu privire la stabilirea plății de arendă a terenurilor proprietate publică a unității administrativ teritoriale Zaim pentru anul 2022.

Raprtor: Cananovici Dina, specialist.

4. Cu privire la impozitul funciar pentru folosirea pășunilor pe anul 2022.

Raportor: Ion Veste, primarul comunei.

5. Cu privire la aprobarea în prima lectură a bugetului comunei Zaim pe anul 2022.

Raprtor: Ion Veste, primarul comunei.

6. Cu privire la modificarea Decizei Consiliului comunal Zaim nr.7/1 din 10.12.2020 ”Cu privire la aprobarea bugetului comunei Zaim pentru anul 20221”

Raportor: Ion Veste, primarul comunei.

7. Cu privire la modificarea Decizei Consiliului comunal Zaim nr.7/1 din 10.12.2020 ”Cu privire la aprobarea bugetului comunei Zaim pentru anul 20221”

Raportor: Ion Veste, primarul comunei.

8. Cu privire la implementarea abordării LEADER pe teritoriul comunei Zaim.

Raportor: Ion Veste, primarul comunei.

9. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului comunal Zaim nr.7/2 din 20.10.2011 „Cu privire la aprobarea listei deținătorilor de terenuri de pe lângă casă și grădini, atribuite în conformitate cu art. 11 al Codului Funciar al R. Moldova”

Raportor: Cananovici Dina, specialist.

10. Cu privire la alocarea surselor financiare.

Raportor: Ion Veste, primarul comunei.

11. Cu privire la rezultatele licitației „cu strigare” din 26.10.2021.

Raportor: Ion Veste, primarul comunei.

12. Cu privire la inițierea înregistrării primare masive”

Raportor: Ion Veste, primarul comunei.

13. Cu privire la casarea mijloacelor fixe.

Raportor: Ciocoi Natalia, contabil-șef.

14. Cu privire la examinarea petiției.

15. Cu privire la aprobarea bugetului comunei Zaim pentru anul 2022.

/