Ședința ordinară a Consiliului comunal Zaim

25-02-2019, 10:59

La data de 28 februarie 2019, ora 15.00, în sala de ședințe a primăriei comunei Zaim se va desfășura ședința ordinară a Consiliului local cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la activitatea primăriei comunei Zaim în a nul 2018 și obiectivele pentru anul 2019.

Raportor: Ion Veste, primarul comunei.

2. Cu privire la executarea bugetului comunei Zaim pentru anul 2018.

Raportor: Ciocoi Natalia, contabil-șef.

3. Cu privire la alocarea surselor financiare.

Raportor: Ion Veste, primarul comunei.

4. Cu privire la programul de activitate al consiliului comunal Zaim și primăriei pentru anul 2019.

Raportor: Tonu Tatiana, secretarul consiliului local.

5. Cu privire la alocarea surselor financiare.

Raportor: Tonu Tatiana, secretarul Consiliului local.

6. Cu privire la aprobarea Programului de întreținere a drumurilor publice locale pentru anul 2019.

Raportor: Ion Veste, primarul comunei.

7. Cu privire la modificarea Deciziei nr.9/6 din 07.12.2018 ”Cu privire la aprobarea și înregistrarea terenurilor delimitate a UAT din comuna Zaim”

Raportor: Tocan Valeriu, specialist în probleme funciare.

8. Cu privire la inițierea procedurii de delimitare a unor bunuri imobile a UAT  din comuna Zaim.

Raportor: Tocan Valeriu, specialist.

9. Cu privire la examinarea cererii cet, Polișciuc Svetlana.

Raportor: Tocan Valeriu, specialist în probleme funciare.

Proiectele de decizii pot fi găsite aici: /ro/topost/501?is_admin=1

/

/