August 2020

Ședința Consiliului comunal

06-08-2020, 16:01

Se expun spre consultare publică pentru examinare în cadrul ședinței Consiliului comunal următoarele proiecte de decizii: 1. nr.3/1 ”Cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publică a UAT Zaim, r-nul Căușeni, aprobarea planurilor geometrice și procesului-verbal” 2 nr.3/2 ”Cu privire la trecerea în proprietate” 3.nr.3/3 ”Cu privire la trecerea în proprietate” 4. nr.3/4 ”Cu privire la acceptarea...

/