Numele funcţionarului

Funcţia

Date de contact

Veste Ion

primar

  0243 72240

Tonu Tatiana

secretar al consiliului local

  0243 74201

Vieru Mihail

specialist în probleme funciare

  0243 72236

Vîrlan Tatiana

specialist în percepere fiscală

  0243 72236

Dragan Tatiana

contabil

  0243 72401