CE ESTE TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ?

  1. Oferirea, în vederea informării în mod deschis şi explicit, de către autorităţile publice a tuturor informaţiilor privind activitatea lor şi consultarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate în procesul de elaborare şi de adoptare a deciziilor, adică participarea oamenilor la guvernare.
  2. Accesul la informaţie este ceea ce cetăţenii vor să afle despre activitatea autorităţilor publice locale,  adică presupune asigurarea accesului la dosarele administrative nesupuse în mod obligatoriu transparenţei.

CUM POT SĂ DEVIN UN CETĂŢEAN ACTIV ÎN ZAIM?

Puteţi deveni un cetăţean mai activ atunci când participaţi regulat la şedinţele Consiliului local (inclusiv în cadrul şedinţelor comisiilor consultative), să veniţi cu propuneri la chestiunile aflate în discuţie şi adoptare, alte chestiuni care vă preocupă în mod direct.

CUM POT SĂ MĂ IMPLIC ÎN DISCUTAREA PROBLEMELOR EXAMINATE LA ŞEDINŢA CONSILIULUI LOCAL?

  • Află din sursele de informare locală(panouri informative, buletin informativ, pagina Web aprimăriei) când va avea loc şedinţa consiliului local şi care vor fi chestiunile puse în discuţie;
  • Dacă vre-o chestiune discutată la viitoarea şedinţă te preocupă pe tine sau pe semenii tăi, cere de la secretarul consiliului proiectul deciziei şi materialele adiţionale la proiect, sau le poţi găsi pe pagina Web a primăriei;
  • Studiază atent ce se propune în viitoarea decizie, discută cu veciii, prietenii sau membrii grupului din care faci parte;
  • Colectează propunerile expuse de tine şi ceilalţi participanţi la discuţie şi înaintează-le secretarului consiliului sau primarului;
  • Cere să fii informat despre soarta propunerilor tale la proiectul de decizie;
  • Asistă la şedinţele comisiilor consultative de specialitate şi la şedinţa consiliului local şi vezi cum s-a discutat problema în cauză, cine şi ce a spus în această privinţă, cum a fost votată decizie respectivă;
  • Dacă observi încălcări ale procedurilor de elaborare, adoptare şi publicare a deciziilor consiliului local (dispoziţiilor primarului), adresează-te factorilor de răspundere (primarului, secretarului consiliului) cu observaţii, petiţii sau cereri de corectare a neregulilor comise;
  • În cazul când nu primeşti răspunsuri adecvate, adresează-te în instanţa de judecată.