Ședința Consiliului comunal Zaim, 08.12.2017

04-12-2017, 11:19

Ședința Consiliului comunal Zaim, 08.12.2017

La data de 08 decembrie 2017, ora 14.00 se va desfășura ședința ordinară a Consiliului comunal Zaim cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la aprobarea  bugetului comunei Zaim pentru anul 2018.

Raportor: Ion Veste, primarul comunei, Natalia Ciocoi, contabil-șef, Tatiana Vîrlan, specialist în percepere fiscală

2. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului comunal Zaim nr.9/1 din 12.12.2016 ”Cu privire la aprobarea bugetului comunei Zaim pentru anul 2017”

Raportor: Natalia Ciocoi, contabil-șef.

3. Cu privire la stabilirea plății de arendă a terenurilor proprietate publică a unității administrativ teritoriale pentru anul 2018.

Raportor: Valeriu Tocan, specialist în probleme funciare.

4. Cu privire la  impozitul funciar pentru folosirea pășunilor pe anul 2018.

Raportor: Tocan Valeriu, specialist.

5. Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului agricol.

Raportor: Tocan Valeriu, specialist.

6. Cu privire la modficarea Deciziei Consiliului comunal Zaim nr.7/2 din 20.10.2011.

Raportor: Tocan Valeriu, specialist.

7. Cu privire la trecerea în proprietate.

Raportor: Tocan Valeriu, specialist.

8. Cu privire la aprobarea programului de activități culturale ce se vor desfășura în anul 2018.

Raportor: Veste.

9. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului comunal în instanțele de judecată.

Raportor: Tonu Tatiana, secretarul Consiliului comunal.

10. Cu privire la casarea mijloacelor fixe.

Raportor: Ciocoi Natalia, contabil-șef.

Proiectele de decizii le găsiți aici: /ro/topost/474?is_admin=1

/