Concurs pentru suplinirea funcției publice vacante de specialist în percepere fiscală

11-10-2016, 15:14

 

Primăria comunei Zaim, în baza Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04 iulie 2008 şi în temeiul Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.201 din 11 martie 2009

ANUNŢĂ

 

         Concurs  pentru suplinirea funcţiei  vacante de specialist în percepere fiscală la primăria Zaim (0,5 unitate).

         Condiţiile de participare la concurs:

 • Cetăţean al Republicii Moldova;
 • Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • Studii superioare sau medii de specialitate  în domeniu;
 • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, navigare Internet;

Documentele ce urmează a fi prezentate:

 1. Formularul de participare.
 2. Copia buletinului de identitate.
 3. Copia actelor de studii.
 4. Copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională pentru ultimii 3 ani, dacă sînt.
 5. Copia carnetului de muncă.
 6. Declaraţia pe propria răspundere ca în termen de 10 zile de la data la care a fost declarat învingător  să prezinte Certificatul medical.
 7. Declaraţia pe propria răspundere ca în termen de 10 zile de la data la care a fost declarat învingător  să prezinte cazierul judiciar.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Documentele urmează a fi prezentate la comisia de organizare a concursului, care se află în localul primăriei Zaim, în termen de pînă la 26 octombrie 2016. Relaţii la tel. 0243 74201, 0243 72240.

        

 

Termen limită de aplicare : 26-10-2016, 12:00