1. Managementul deşeurilor menajere în localităţile din raionul Teleneşti şi Sângerei
Data de start și finalizare:
Domeniu:

Proiectul Managementul deşeurilor menajere în localităţile din raionul Teleneşti corespunde obiectivului general al acestui apel de Propuneri de proiecte - Stimularea iniţiativelor de dezvoltare regională în domeniul dezvoltării infrastructurii fizice, a îmbunătăţirii infrastructurii afacerilor, a protecţiei mediului şi a atractivităţii turistice. Proiectul se încadrează în Prioritatea 3 „Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice”, Măsura 3.2. „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor solide, inclusiv colectarea separată, reciclarea şi crearea poligoanelor moderne de stocare a deşeurilor nereciclabile”
Localităţile ţintă sunt afectate de următoarele probleme ce sunt abordate de acest proiect:
Populaţia nu are acces la servicii de salubrizare. Pe de o parte majoritatea locuitorilor înţeleg că nu e bine să arunci gunoiul unde se nimereşte însă pe de altă parte nu există în aceste comunităţi facilităţi pentru colectarea, transportarea şi depozitarea deşeurilor;
Autorităţile publice locale din sate nu dispun de capacităţi şi resurse financiare necesare pentru crearea serviciilor de salubrizare. APL ale acestor localităţi şi-au manifestat interesul şi angajamentul pentru a contribui la facilitarea accesului populaţiei satelor date la serviciile de salubrizare.
Activităţile proiectului implică APL şi alţi actori locali astfel contribuind la întărirea capacităţilor lor manageriale, în atragerea resurselor externe pentru rezolvarea problemelor locale etc. Situaţia prezentă denotă faptul că resursele locale sunt insuficiente şi cele aplicate neeficiente pentru soluţionarea problemelor cu care se confruntă populaţia din regiune şi din întreaga ţară
Rezultatele proiectului vor fi răspândite la nivel regional şi naţional.

Stadiul de realizare proiect:in derulare
Valoarea proiectului:4 998 210 Lei