Denumire proiectManagementul deşeurilor menajere în localităţile din raionul Teleneşti şi Sângerei
Domeniu

Proiectul Managementul deşeurilor menajere în localităţile din raionul Teleneşti corespunde obiectivului general al acestui apel de Propuneri de proiecte - Stimularea iniţiativelor de dezvoltare regională în domeniul dezvoltării infrastructurii fizice, a îmbunătăţirii infrastructurii afacerilor, a protecţiei mediului şi a atractivităţii turistice. Proiectul se încadrează în Prioritatea 3 „Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice”, Măsura 3.2. „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor solide, inclusiv colectarea separată, reciclarea şi crearea poligoanelor moderne de stocare a deşeurilor nereciclabile”
Localităţile ţintă sunt afectate de următoarele probleme ce sunt abordate de acest proiect:
Populaţia nu are acces la servicii de salubrizare. Pe de o parte majoritatea locuitorilor înţeleg că nu e bine să arunci gunoiul unde se nimereşte însă pe de altă parte nu există în aceste comunităţi facilităţi pentru colectarea, transportarea şi depozitarea deşeurilor;
Autorităţile publice locale din sate nu dispun de capacităţi şi resurse financiare necesare pentru crearea serviciilor de salubrizare. APL ale acestor localităţi şi-au manifestat interesul şi angajamentul pentru a contribui la facilitarea accesului populaţiei satelor date la serviciile de salubrizare.
Activităţile proiectului implică APL şi alţi actori locali astfel contribuind la întărirea capacităţilor lor manageriale, în atragerea resurselor externe pentru rezolvarea problemelor locale etc. Situaţia prezentă denotă faptul că resursele locale sunt insuficiente şi cele aplicate neeficiente pentru soluţionarea problemelor cu care se confruntă populaţia din regiune şi din întreaga ţară
Rezultatele proiectului vor fi răspândite la nivel regional şi naţional.

Stadiul de realizare proiectin derulare
Valoarea proiectului4 998 210 Lei
Parteneri

Consiliul raional Teleneşti;
Consiliul local Ineşti;
Consiliul local Băneşti;
Consiliul local Budăi;
Consiliul local Ciulucani;
Consiliul local Verejeni;
Consiliul local Prepeliţa.

Relevanța și impactul regional al proiectului

· Ameliorarea calităţii vieţii a populaţiei localităţilor din r. Telenești şi Sângerei: or. Teleneşti, s. Ineşti, Băneşti, Budăi, Ciulucani, Verejeni şi Prepeliţa;
· Îmbunătăţirea situaţiei mediului ambiant în localităţile din RDC

Activități principale

· Organizarea conferinţei de lansare a proiectului şi alte activităţi de secretariat
· Acordarea asistenţei APL din localităţile partenere în organizarea colectării selective
· Acordarea asistenţei întreprinderii de salubrizare în extinderea serviciului
· Promovarea activităţilor de implementare a sistemului de colectare şi a rezultatelor lui
· Crearea infrastructurii pentru colectarea selectivă a deşeurilor din localităţile ţintă
· Organizarea conferinţei de finalizare a proiectului

Rezultatele proiectului

· 25,6 mii populaţie a localităţilor Teleneşti, Ineşti, Băneşti, Budăi, Ciulucani, Verejeni, Prepeliţa care vor beneficia de serviciu de colectare a deşeurilor;
· Populaţia satelor ţintă informată despre metodele de utilizare eficientă a deşeurilor, colectarea selectivă şi impactul activităţii umane asupra mediului ambiant
· 19000 m3 de deşeuri menajere solide evacuate anual
· 2500 m3 de sticle din plastic colectate şi prelucrate primar
· 1500 m3 de sticlă colectate şi prelucrate primar
· Capacităţi consolidate a APL-urilor implicate în proiect
· 80 % din populaţia localităţilor ţintă informată
· Starea mediului îmbunătăţită în regiunea ţintă
· 16 gunoişti neautorizate lichidate
· Calitatea solului este îmbunătăţită prin utilizarea compostului pe terenuri arabile

Fișiere