Primăria comunei Zaim http://zaim.md Proiecte de decizii spre consultare publică http://zaim.md/ro/topost/616 Thu, 11 May 2023 13:55:29 +0300 Ședința Consiliului local http://zaim.md/ro/topost/613 La data de 27 aprilie 2023, ora 15.00 în incinta primăriei va avea loc ședința extraordinară a consiliului local cu următoarea ordine de zi: 1. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului comunal Zaim nr.12/1 din 08.12.2022 „Cu privire la aprobarea bugetului comunei Zaim pentru anul 2023” 2. Cu privire la examinarea demersului ÎM „SERVCOM Zaim” 3. Cu privire la transmiterea dreptului de proprietate asupra terenului moștenit. 4. Cu privire la inițierea lucrărilor de corectare a erorilor comise în procesul transmiterii în proprietate a terenurilor. 5. Cu privire la alocarea surselor financiare. 6.Cu privire la programul acţiunilor cultural- artistice şi pentru tineret, organizate şi desfăşurate pe teritoriul comunei Zaim.  Proiectele de decizii aici: /ro/topost/614?is_admin=1 Thu, 06 Apr 2023 14:15:15 +0300 Ședința consiliului local http://zaim.md/ro/topost/610 La data de 26 ianuarie 2023, ora 15.00 în incinta primăriei se preconizează a se desfășura ședința extraordinară a Consiliului local cu următoarea ordine de zi: 1. Cu privire la corelarea bugetului comunei Zaim  pentru anul 2023. 2. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului comunal Zaim nr.9/1 din 29.10.2012 „Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a comunei Zaim 2012-2022” 3. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. 4. Cu privire la aprobarea planului de activitate a Consiliului local și primăriei pentru anul 2023.   Proiectele de decizii aici: /ro/topost/611?is_admin=1 Tue, 10 Jan 2023 10:56:02 +0200 Ședința consiliului local http://zaim.md/ro/topost/608 Ședința extraordinară a consiliului local se va desfășura la data de 22 decembrie 2022, ora 15.00, sala de ședințe a primăriei Zaim. La ordinea zilei chestiunea „Cu privire la demisia primarului interimar” Tue, 20 Dec 2022 09:43:18 +0200 Ședința consiliului local http://zaim.md/ro/topost/607 La data de 8 decembrie 2022, ora 15.00 în sala de ședințe a primăriei se preconizează desfășurarea ședinței ordinare a Consiliului local cu următoarea ordine de zi: 1. Cu privire la aprobarea bugetului comunei Zaim pentru anul 2023 în prima lectură. 2.Cu privire la stabilirea cotelor concrete la impozitul pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2023. 3. Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2023. 4. Cu privire la  stabilirea plăţii de arendă a terenurilor proprietate publică a unităţii administrativ teritoriale Zaim pentru anul 2023. 5. Cu privire la impozitul funciar pentru folosirea păşunilor pe anul 2023. 6.  Cu privire la aprobarea Cadastrului funciar al UAT Zaim, Căușeni la situația de 01 ianuarie 2023.   Proiectele de decizii le găsiți aici: /ro/topost/606?is_admin=1 Mon, 21 Nov 2022 11:36:58 +0200 Ședința Consiliului local http://zaim.md/ro/topost/603 La data de 20 octombrie 2022, ora 15.00 va avea loc ședința extraordinară a consiliului local cu următoarea ordine de zi: 1. Cu privire la împuternicirea îndeplinirii atribuțiilor secretarului consiliului local. 2. Cu privire la delegarea reprezentantului administrației publice locale în componența Consiliului de administrare a instituțiilor de învățământ general din comuna Zaim. 3. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constatarea contravențiilor administrative de către agentul constatator pe teritoriul comunei Zaim. 4. Cu privire la aprobarea Regulilelor de întreţinere a câinilor, pisicilor şi altor animale pe teritoriul comunei Zaim. 5. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului comunal Zaim nr.7/8 din 15.09.2022 „Cu privire la examinarea cererii” 6. Cu privire la programul acțiunilor cultural-artistice și pentru tineret organizate și desfășurate în teritoriul comunei Zaim. 7. Cu privire la aprobarea Regulamentului intern privind pata premiilor anuale, unice, suplimentelor, sporurilor și ajutorului material angajaților primăriei Zaim. 8. Cu privire la delegarea unui reprezentant al Consiliului local în calitate de membru al comisiei de concurs pentru funcțiile de director în instituțiile de învățământ general și extrașcolar. Proiectele de decizii aici: /ro/topost/602?is_admin=1 Wed, 05 Oct 2022 17:15:00 +0300 Ședința consiliului local http://zaim.md/ro/topost/600 La data de 26 septembrie 2022, ora 15.00 va avea loc ședința extraordinară a consiliului local cu următoarea ordine de zi: 1. Cu privire la corelarea bugetului comunei Zaim cu Legea bugetului de stat pentru anul 2022. 2. Cu privire la demisia primarului.   Proiectele de deciii aici: /ro/topost/601?is_admin=1 Thu, 22 Sep 2022 11:20:32 +0300 ANUNȚ PUBLIC http://zaim.md/ro/topost/599   privind aprobarea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului a activității planificate   Primăria comunei Zaim anunță publicul interesat, despre aprobarea și emiterea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului, de către Agenția de Mediu, în cadrul procedurilor de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului prevăzută de Legea nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, cu modificările ulterioare pentru proiectul „Construcția stațiilor de pompare și a rețelelor de canalizare sub presiune pentru pomparea apelor uzate din localitățile Zaim și Opaci în stația de epurare a orașului Căușeni” planificat de către primăria comunei Zaim. Decizia de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției de Mediu din mun. Chișinău, str. Albișoara 38, precum și la următoarea pagină web oficială: https://am.gov.md/. Publicul interesat poate consulta la cerere, conținutul informației din cererea de evaluare prealabilă, și depune propuneri/observații la sediul Agenției de Mediu. Observațiile publicului, expusă în formă scrisă, se primesc zilnic la sediul Agenției de Mediu.   Thu, 15 Sep 2022 09:37:29 +0300 Suplinirea funcțiilor publice vacante http://zaim.md/ro/topost/598 În urma desfășurării concursurilor de suplinire a funcțiilor publice vacante  la primăria Zaim au fost numite în funcție de contabil-șef doamna Golban Tatiana și doamna Vieru Ana în funcție de specialist în percepere fiscală, la data de 5 septembrie 2022. Mon, 05 Sep 2022 16:19:39 +0300 Ședința ordinară a consiliului local http://zaim.md/ro/topost/597 La data de 15 septembrie 2022 se preconizează a se desfășura ședința ordinară a Consiliului comunal Zaim cu următoarea ordine de zi: Proiectele de decizii le găsiți aici:/ro/topost/596?is_admin=1 1. Cu privire la executarea Bugetului comunei Zaim pentru I semestru al anului 2022. 2. Cu privire la aprobarea regimuklui de muncă și numărul de grupe în instituția preșcolarpă s. Zaim. 3. Cu privire la casarea mijloacelor fixe. 4. Cu nprivire la inițierea procedurii de radiere a gospodăriilor țărănești (de ferimer) inactive dfin Registrul gospodăriilor țărănești (de fermier). Tue, 30 Aug 2022 15:44:37 +0300 Ședința extraordinară a Consiliului local http://zaim.md/ro/topost/594 La data de 22 august 2022, ora 15.00 se va desfășura ședința extraordinară a consiliului local cu următoarea ordine de zi: 1. Cu privire la aprobarea proiectului investițional „Achiziționarea de vehicule și echipament de dezăpezire, întreținerea spațiilor verzi pentru comuna Zaim din raionul Căușeni”. 2. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului comunal Zaim nr.7/2 din 20.10.2011 „Cu privire la aprobarea listei deținătorilor de terenuri de pe lângă casă și grădini, atribuite în conformitate cu art. 11 al Codului Funciar al Republicii Moldova”. Proiectele de decizii aici: /ro/topost/593?is_admin=1 Thu, 11 Aug 2022 12:06:43 +0300 Concurs pentru ocuparea funcției de contabil-șef http://zaim.md/ro/topost/591 Primăria comunei Zaim, în baza Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158/2008 şi în temeiul Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.201/2009,  ANUNŢĂ:             Concurs  pentru suplinirea funcţiei  temporar vacante de contabil-șef la primăria Zaim. I.Scopul și sarcinile de bază ale funcției: Coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de întreaga activitate financiară la nivelul întîi. Sarcinile de bază: 1.Elaborarea bugetului primăriei. 2.Asigurarea estimărilor veridice şi economice argumentate ale veniturilor şi cheltuielilor bugetare. 3. Perfectarea şi întocmirea documentelor necesare pentru contractarea achiziţiilor publice. 4. Asigurarea organizării corecte a evidenţei contabile. 5. Verificarea şi generalizarea datelor privind calcularea salariilor. II. Bibliografia: Acte normative în domeniul serviciului public Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public, Legea nr.16/2008 cu privire la conflictul de interese, Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional. Acte normative în domeniul administraţiei publice locale: Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală, Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă Acte normative în domeniul de specialitate: Legea nr.397/2003 privind finanţele publice locale, Legea nr.181/2014 privind finanțele publice și responsabilității... Wed, 06 Jul 2022 13:20:31 +0300 Concurs pentru ocuparea funcției publice de specialist http://zaim.md/ro/topost/590 ANUNŢ Primăria comunei Zaim, în baza Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04 iulie 2008 şi în temeiul Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.201 din 11 martie 2009, ANUNŢĂ:  Concurs  pentru suplinirea funcţiei  vacante de specialist în percepere fiscală (0,5 unitate). Scopul general al funcţiei: Acumularea impozitelor şi taxelor locale în bugetul primăriei. Sarcinile de bază: 1.Realizează sarcini de complexitate medie, interdependente, în domeniul implementării politicilor fiscale. 2. Asigură evidenţa integrală şi conformă a contribuabililor, asigurară evidenţa obligaţiilor fiscale, inclusiv şi a restanţelor. 3. Popularizează legislaţia fiscală contribuabililor, referitor la impozitele şi taxele în vigoare, modul şi termenul lor de achitare. 4. Administrează impozitele şi taxele locale. 5. Transferă la buget  sumele încasate ca impozite, taxe, majorări de întîrzieri, amenzi în termenii stabiliţi de legislaţie. II. Bibliografia: Acte normative în domeniul serviciului public Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public, Legea nr.16/2008 cu privire la conflictul de interese, Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional. Acte normative în domeniul administraţiei... Wed, 06 Jul 2022 13:18:49 +0300 Ședința consiliului local http://zaim.md/ro/topost/588 La data de 30 iunie 2022, ora 15.00 se preconizează a se desfășura ședința Consiliului comunal Zaim cu următoarea ordine de zi: 1. Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă în comuna Zaim. 2. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului comunal Zaim nr.9/1 din 09.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetuilui comunei Zaim pentru anul 2022” 3. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. 4. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului comunal Zaim nr.7/2 din 20.10.2011. 5. Cu privire la corectarea erorii comise în procesul atribuirii în proprietate privată. Proiectele de decizii le găsiți aici: /ro/topost/587?is_admin=1 Wed, 22 Jun 2022 09:57:55 +0300 Ședința consiliului local planificată pentru 9 iunie 2022 http://zaim.md/ro/topost/585 Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului comunal Zaim planificate pentru 2 iunie 2022, ora 15.00, sala de ședințe a primăriei Zaim. 1. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului comunal Zaim nr.9/1 din 09.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului comunei Zaim pentru anul 2022” 2. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului comunal Zaim nr.7/2 din 20.20.2011 „Cu privire la aprobarea listei deținătorilor de terenuri de pe lângă casă și grădini, atribuite în conformitate cu art.11 al Codului Funciar al Republicii Moldova” 3. Cu privire la suspendarea temporară a activității grădiniței de copii din s. Zaim 4. Cu privire la casarea mijloacelpor fixe 5.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 6. Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă în comuna Zaim 7. Cu privire la alocarea surselor financiare 8. Cu privire la acceptarea contractării unui împrumut financiar Proiectele de decizii le găsiți aici: /ro/topost/584?is_admin=1 Wed, 25 May 2022 16:38:35 +0300 ANUNȚ http://zaim.md/ro/topost/583 ANUNŢ   Primăria comunei Zaim, în baza Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158/2008 şi în temeiul Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.201/2009,  ANUNŢĂ:             Concurs  pentru suplinirea funcţiei  temporar vacante de contabil-șef la primăria Zaim. I.Scopul și sarcinile de bază ale funcției: Coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de întreaga activitate financiară la nivelul întîi. Sarcinile de bază: 1.Elaborarea bugetului primăriei. 2.Asigurarea estimărilor veridice şi economice argumentate ale veniturilor şi cheltuielilor bugetare. 3. Perfectarea şi întocmirea documentelor necesare pentru contractarea achiziţiilor publice. 4. Asigurarea organizării corecte a evidenţei contabile. 5. Verificarea şi generalizarea datelor privind calcularea salariilor. II. Bibliografia: Acte normative în domeniul serviciului public Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public, Legea nr.16/2008 cu privire la conflictul de interese, Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional. Acte normative în domeniul administraţiei publice locale: Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală, Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă Acte normative în domeniul de specialitate: Legea nr.397/2003 privind finanţele publice locale, Legea nr.181/2014 privind finanțele publice... Wed, 18 May 2022 16:35:03 +0300 ANUNȚ http://zaim.md/ro/topost/581 La data de 17 mai 2022, ora 16.00 în incinta primăriei Zaim va avea loc prima ședință a Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director al Grădinițeui de copii „Andrieș” din s. Zaim unde vor fi examinate dosarele candidaților și se va lua decizia cu privire la admiterea/neadmiterea la următoarea etapă a concursului. Fri, 13 May 2022 12:02:50 +0300 Prelungirea concursului pentru funcția de director al grădiniței de copii Zaim http://zaim.md/ro/topost/577 ANUNȚ   În baza Codului Educației a Republicii Moldova nr.154/2014 și a Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ general, aprobat prin Ordinului Ministerului Educației nr.163/2015, primarul comunei Zaim anunță: Concurs pentru ocuparea funcției vacante de director al instituției preșcolare, Grădinița-creșă „Andrieș” din s. Zaim.   Condițiile de participare la concurs: Deținerea cetățeniei Republicii Moldova; Cunoașterea limbii române; La data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vârsta de 65 de ani; Studii superioare universitare; Vechime de activitate diactică de cel puțin trei ani; Este aptă din punct de vedere medical(fizic și neoropsihic) pentru exercitarea funcției; Nu are antecedente penale; Nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art. 86 alin.(1) lit l), m) și n) din Codul Muncii. II. Candidații pentru ocuparea funcției de director al instituției de învățământ depun personal sau prin reprezentant, prin poștă sau prin e-mail la comisia de concurs, în termen de 15 zile calendaristice din ziua publicării anunțului și/sau plasării anunțului pe panourile informative în locurile publice, dosarul de concurs care va cuprinde următoarele acte obligatorii: Cererea de participare la concurs; Copia actului de identitate; Copia/copiile actului/actelor... Wed, 27 Apr 2022 16:46:10 +0300 concursului pentru ocuparea funcției de director la Grădinița de copii Zaim http://zaim.md/ro/topost/573 ANUNȚ   În baza Codului Educației a Republicii Moldova nr.154/2014 și a Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ general, aprobat prin Ordinului Ministerului Educației nr.163/2015, primarul comunei Zaim anunță: Concurs pentru ocuparea funcției vacante de director al instituției preșcolare, Grădinița-creșă „Andrieș” din s. Zaim.   Condițiile de participare la concurs: Deținerea cetățeniei Republicii Moldova; Cunoașterea limbii române; La data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vârsta de 65 de ani; Studii superioare universitare; Vechime de activitate diactică de cel puțin trei ani; Este aptă din punct de vedere medical(fizic și neoropsihic) pentru exercitarea funcției; Nu are antecedente penale; Nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art. 86 alin.(1) lit l), m) și n) din Codul Muncii. II. Candidații pentru ocuparea funcției de director al instituției de învățământ depun personal sau prin reprezentant, prin poștă sau prin e-mail la comisia de concurs, în termen de 30 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului și/sau plasării anunțului pe panourile informative în locurile publice, dosarul de concurs care va cuprinde următoarele acte obligatorii: Cererea de participare la concurs; Copia actului de identitate; Copia/copiile actului/actelor... Tue, 22 Mar 2022 15:04:50 +0200 Concurs pentru ocuparea funcției publice http://zaim.md/ro/topost/560 ANUNŢ   Primăria comunei Zaim, în baza Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04 iulie 2008 şi în temeiul Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.201 din 11 martie 2009 ANUNŢĂ            Concurs  pentru suplinirea funcţiei  vacante de specialist în percepere fiscală la primăria Zaim (0,5 unitate).          Condiţiile de participare la concurs: Cetăţean al Republicii Moldova; Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; Studii superioare sau medii de specialitate  în domeniu; cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, navigare Internet. Documentele ce urmează a fi prezentate: Formularul de participare. Copia buletinului de identitate. Copia actelor de studii. Copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională pentru ultimii 3 ani, dacă sunt. Declaraţia pe propria răspundere ca în termen de 10 zile de la data la care a fost declarat învingător  să prezinte Certificatul medical. Declaraţia pe propria răspundere ca în termen de 10 zile de la data la care a fost declarat învingător  să prezinte cazierul judiciar.   Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea... Fri, 14 Jan 2022 09:27:10 +0200 Ședința Consiliului local http://zaim.md/ro/topost/557 La data de 09.12.2021, ora 15.00 va avea loc ședința Consiliului comunal Zaim cu următoarea ordine de zi: 1.Cu privire la stabilirea cotelor concrete la impozitul pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2022. Raportor: Burlacu Nina, specialist în percepere fiscală. 2. Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2022. Raportor: Tonu Tatiana, secretarul Consiliului local. 3. Cu privire la stabilirea plății de arendă a terenurilor proprietate publică a unității administrativ teritoriale Zaim pentru anul 2022. Raprtor: Cananovici Dina, specialist. 4. Cu privire la impozitul funciar pentru folosirea pășunilor pe anul 2022. Raportor: Ion Veste, primarul comunei. 5. Cu privire la aprobarea în prima lectură a bugetului comunei Zaim pe anul 2022. Raprtor: Ion Veste, primarul comunei. 6. Cu privire la modificarea Decizei Consiliului comunal Zaim nr.7/1 din 10.12.2020 ”Cu privire la aprobarea bugetului comunei Zaim pentru anul 20221” Raportor: Ion Veste, primarul comunei. 7. Cu privire la modificarea Decizei Consiliului comunal Zaim nr.7/1 din 10.12.2020 ”Cu privire la aprobarea bugetului comunei Zaim pentru anul 20221” Raportor: Ion Veste, primarul comunei. 8. Cu privire la implementarea abordării LEADER pe teritoriul comunei Zaim. Raportor: Ion Veste, primarul comunei. 9. Cu privire la modificarea Deciziei... Thu, 09 Dec 2021 13:19:06 +0200 test http://zaim.md/ro/topost/554 TEWT Mon, 29 Nov 2021 17:13:14 +0200 Licitație publică http://zaim.md/ro/topost/538 COMUNICAT INFORMATIV Primăria com.Zaim, r-nul Căuşeni anunţă pentru 26.10.2021, ora 10.00 în incinta Primăriei Zaim  desfăşurarea  licitaţiei „cu strigare”pentru vînzarea-cumpărarea: - lotul nr.1: terenul agricol situat în extravilanul s.Zaim, cu suprafaţa de 1.5761 ha, nr.cadastral 2731302.099, bonitatea solului 63, proprietate publică, domeniul privat al APL Zaim, la preţul iniţial de  18500 lei; - lotul nr.2:terenul agricol situat în extravilanul s.Zaim, cu suprafaţa de 14.2967 ha, nr.cadastral 2731303.061 bonitatea solului 63, proprietate publică, domeniul privat al APL Zaim, la preţul iniţial de  167900 lei; -lotul nr.3: terenul agricol situat în extravilanul s. Zaim, cu suprafaţa de 4.6479 ha, nr. cadastral 2731402.606 bonitatea solului 63, proprietate publică, domeniul privat al APL Zaim, la preţul iniţial de  55000 lei; -lotul nr.4: terenul agricol situat în extravilanul s.Zaim, cu suprafaţa de 3.3399 ha, nr. cadastral 2731222.505 bonitatea solului 63, proprietate publică, domeniul privat a primăriei Zaim, la preţul iniţial de  40000 lei. - desfăşurarea  licitaţiei „cu strigare” pentru obținerea dreptului de arendă a bunurilor imobile: - lotul nr.1: terenul agricol situat în extravilanul s.Zaim cu suprafața de 18,8071 ha, cu nr. cadastral 2731404.280, proprietate publică, domeniul  privat al APL Zaim cu destinație agricolă, modul de folosință agricol, bonitatea solului 63, pe un termen de... Thu, 07 Oct 2021 15:48:23 +0300 Concurs pentru suplinirea funcției publice vacante de specialist la primărie http://zaim.md/ro/topost/537 ANUNŢ   Primăria comunei Zaim, în baza Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04 iulie 2008 şi în temeiul Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.201 din 11 martie 2009 ANUNŢĂ            Concurs  pentru suplinirea funcţiei  vacante de specialist în reglementarea regimului proprietăţii funcire la primăria Zaim .          Condiţiile de participare la concurs: Cetăţean al Republicii Moldova; Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; Studii superioare sau medii de specialitate  în domeniu; cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, navigare Internet; Documentele ce urmează a fi prezentate: Formularul de participare. Copia buletinului de identitate. Copia actelor de studii. Copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională pentru ultimii 3 ani, dacă sînt. Declaraţia pe propria răspundere ca în termen de 10 zile de la data la care a fost declarat învingător  să prezinte cazierul judiciar.   Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. Documentele urmează a fi prezentate la comisia de organizare a concursului, care se află în localul primăriei Zaim, în termen de... Mon, 27 Sep 2021 11:15:50 +0300 Ședința Consiliului comunal Zaim http://zaim.md/ro/topost/532 La data de 8 aprilie 2021, ora 15.00 se va desfășura ședința Consiliului local cu următoarea ordine de zi: 1. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului comunal Zaim nr.7/1 din 10.12.2020 ”Cu privire la aprobarea bugetului comunei Zaim pentru anul 2021” 2. Cu privire la aprobarea Programului de întreținere a drumurilor publice locale pentru anul 2021” 3. Cu privire la atribuirea denumirii de străzi și numerotarea obiectelor adresabile în localitățile Zaim loc. st. cf și Marianca de Sus. 4. Cu privire la stabilirea perioadei de pășunat. 5.Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului comunal Zaim nr.2/7 din 25.02.2021 ”Cu privire la privatizarea spațiului locativ” 6. Cu privire la permiterea privatizării locuinței. Proiectele de decizii le gășiți aici: /ro/topost/531?is_admin=1 Fri, 26 Mar 2021 09:10:36 +0200 Ședința Consiliului comunal Zaim http://zaim.md/ro/topost/530 La data de 25 februarie 2021 se preconizează a se desfășura ședința ordinară a consiliului local cu următoarea ordine de zi: 1. Cu privire la activitatea primăriei comunei Zaim în anul 2020 și obiectivele pentru anul 2021. Raportor: Ion Veste, primarul comunei. 2. Cu privire la executarea bugetului comunei Zaim pentru anul 2020. Raportor: Ciocoi Natalia, contabil-șef. 3. Cu privire la situația criminogenă în localitate. Raportor: G. Ciuchitu, șef de post. 4. Cu privire la aprobarea Programului de întreţinere a drumurilor publice locale pentru anul 2021. Raportor: Ion Veste, primarul comunei. 5. Cu privire la corectaraea erorii comise în procesul atribuirii în proprietate a terenului. Raportor: Tocan Valeriu, specialist în relații funciare. 6. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului comunal Zaim nr.1/1 din 21.01.2021 ”Cu privire la schimbarea destinației construcției”. Raportor: Veste Ion, primar. Proiectele de decizii pot fi găsite aici: /ro/topost/529?is_admin=1 Tue, 09 Feb 2021 09:51:52 +0200 Ședința Consiliului comunal Zaim http://zaim.md/ro/topost/528 La data de 21 ianuarie, ora 15.00 în incinta primăriei Zaim va avea loc ședința extraordinară a Consiliului comunal cu următoarea ordine de zi: 1. Cu privire la schimbarea destinației construcției 2. Cu privire la notificarea Cancelariei de Stat a R. Moldova nr.1304/OT3-765 din 18.12.2020. 3. Cu privire la examinarea petiției. 4. Cu privire la vânzarea terenului aferent construcțiilor private. 5. Cu privire la programul de activitate al Consiliului comunal Zaim pentru anul 2021. 6. Cu privire la transmiterea în proprietate a unui teren. 7. Cu privire la aprobarea proiectului investițional. 8. Cu privire la aprobarea proiectului investițional. Proiectele de decizii le găsiți aici: /ro/topost/527?is_admin=1 Fri, 15 Jan 2021 11:13:45 +0200 ANUNȚ http://zaim.md/ro/topost/526 S.A. ”Elevator Kelley Grains”, or. Căușeni, str. Tighina 13, solicită eliberarea autorizației de mediu pentru folosirea specială a apei din sonda nr.720 din s.Zaim, r. Căușeni. Thu, 10 Dec 2020 14:30:32 +0200 Ședința Consiliului comunal Zaim http://zaim.md/ro/topost/522 La data de 10 septembrie 2020, ora 15.00 în incinta primăriei Zaim va avea loc ședința Consiliului comunal Zaim cu următoarea ordine de zi: 1. Cu privire la executarea bugetului comunei Zaim pentru I semestru al anului 2020. Raportor: Natalia Ciocoi, contabil-șef. 2. Cu privire la aprobarea regimului de muncă și numărul de grupe în instituția preșcolară s.Zaim. Raportor: Olga Buzila, director al grădiniței de copii s.Zaim. 3. Cu privire la casarea mijloacelor fixe și materialelor circulante. Raportor: Natalia Ciocoi, contabil-șef. 4. Cu privire la propunerea candidaturilor de membri în componența birourilor electorale ale secțiilor de votare din comuna Zaim. Raportor: Tatiana Tonu, secretarul consiliului comunal. Proiectele de decizii le găsiți aici: /ro/topost/521?is_admin=1 Mon, 07 Sep 2020 16:13:01 +0300 Ședința Consiliului comunal http://zaim.md/ro/topost/520 Se expun spre consultare publică pentru examinare în cadrul ședinței Consiliului comunal următoarele proiecte de decizii: 1. nr.3/1 ”Cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publică a UAT Zaim, r-nul Căușeni, aprobarea planurilor geometrice și procesului-verbal” 2 nr.3/2 ”Cu privire la trecerea în proprietate” 3.nr.3/3 ”Cu privire la trecerea în proprietate” 4. nr.3/4 ”Cu privire la acceptarea primirii în comodat (folosință și gestiune)” Proiectele vezi aici: /ro/topost/519?is_admin=1 Thu, 06 Aug 2020 16:01:01 +0300 ANUNȚ http://zaim.md/ro/topost/518 ANUNȚ privind solicitarea autorizației de mediu   ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ ”SERVCOM ZAIM”, număr de identificare de stat 1018608001728, cu sediul în satul Zaim, raionul Căușeni, anunță solicitarea eliberării autorizației de mediu pentru folosirea specială a apei.   Orice persoană fizică sau juridică care are obiecții la cererea de eliberare a autorizației de mediu pentru folosința specială a apei poate notifica în scris instituția competentă în termen de 30 zile.   Fri, 12 Jun 2020 11:18:47 +0300 Ședința Consiliului comunal Zaim http://zaim.md/ro/topost/516 La data de 25 mai 2020, ora 15.00 în incinta primăriei va avea loc ședința Consiliului local cu următoarea ordine de zi: 1. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului comunal Zaim nr.10/1 din 10.12.2019 ”Cu privire la aprobarea bugetului comunei Zaim pentru anul 2020” 2. Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă. 3. Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare în comuna Zaim. Proiectele de decizii le consultați aici: /ro/topost/515?is_admin=1 Fri, 08 May 2020 14:23:53 +0300 Proiecte de decizii expuse spre consultare publică http://zaim.md/ro/topost/512 Se expun spre consultare publică următoarele proiecte de decizii: 1. nr. 9/1 ”Cu privire la stabilirea cotelor concrete la impozitul pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2020” 2. nr.9/2 ”Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2020” 3. nr.9/3 ”Cu privire la stabilirea plății de arendă a terenurilor proprietate publică a unității administrativ teritoriale Zaim pentru anul 2020” 4. nr.9/4 ”Cu privire la impozitul funciar pentru folosirea pășunilor pe anul 2020” 5. nr.9/5 ”Cu privire la programul acțiunilor cultural-artistice și pentru tineret, care urmează să fie organizate și desfășurate pe teritoriul comunei Zaim în anul 2020” 6. nr.9/6 ”Cu privire la aprobarea în prima lectură a bugetului comunei Zaim pentru anul 2020” 7. nr.9/7 ”Cu privire la privatizarea spațiului locativ” 8. nr.9/8 ”Cu privire la scutirea de plata pentru întreținerea copiilor la grădiniță” 9. nr.9/9 ”Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului comunal Zaim în instanțele de judecată” 10. nr.9/10 ”Cu privire la examinarea petițiilor cetățenilor” 11. nr.10/1 ”Cu privire la aprobarea bugetului comunei Zaim pentru anul 2020” Proiectele de decizii pot fi accesate aici: /ro/topost/511?is_admin=1 Mon, 18 Nov 2019 17:32:38 +0200 Ședința ordinară a Consiliului comunal Zaim http://zaim.md/ro/topost/503 La data de 28 februarie 2019, ora 15.00, în sala de ședințe a primăriei comunei Zaim se va desfășura ședința ordinară a Consiliului local cu următoarea ordine de zi: 1. Cu privire la activitatea primăriei comunei Zaim în a nul 2018 și obiectivele pentru anul 2019. Raportor: Ion Veste, primarul comunei. 2. Cu privire la executarea bugetului comunei Zaim pentru anul 2018. Raportor: Ciocoi Natalia, contabil-șef. 3. Cu privire la alocarea surselor financiare. Raportor: Ion Veste, primarul comunei. 4. Cu privire la programul de activitate al consiliului comunal Zaim și primăriei pentru anul 2019. Raportor: Tonu Tatiana, secretarul consiliului local. 5. Cu privire la alocarea surselor financiare. Raportor: Tonu Tatiana, secretarul Consiliului local. 6. Cu privire la aprobarea Programului de întreținere a drumurilor publice locale pentru anul 2019. Raportor: Ion Veste, primarul comunei. 7. Cu privire la modificarea Deciziei nr.9/6 din 07.12.2018 ”Cu privire la aprobarea și înregistrarea terenurilor delimitate a UAT din comuna Zaim” Raportor: Tocan Valeriu, specialist în probleme funciare. 8. Cu privire la inițierea procedurii de delimitare a unor bunuri imobile a UAT  din comuna Zaim. Raportor: Tocan Valeriu, specialist. 9. Cu privire la examinarea cererii cet, Polișciuc Svetlana. Raportor: Tocan Valeriu, specialist în probleme funciare. Proiectele... Mon, 25 Feb 2019 10:59:24 +0200 Ședința Consiliului local http://zaim.md/ro/topost/500 La data de 17 ianuarie 2019, ora 15.00 în incinta primăriei comunei Zaim, sala de ședințe, se va desfășura ședința extraordinară a Consiliului local cu următoarea ordine de zi: 1. Cu privire la propunerea candidaturilor de membri în componența birourilor electorale ale secțiilor de votare din comuna Zaim Raportor: Ion Veste, primarul comunei. Poiectul deciziei: /ro/topost/499?is_admin=1 Mon, 14 Jan 2019 12:00:19 +0200 Ședința Consiliului comunal Zaim privitor la aprobarea bugetului local pentru anul 2019 http://zaim.md/ro/topost/497 La data de 7 decembrie 2018, ora 15.00, în sala de ședințe a primăriei Zaim va avea loc ședința Consiliului local cu următoarea ordine de zi: 1. Cu privire la aprobarea bugetului comunei Zaim pentru anul 2019. 2. Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2019. 3. Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019. 4. Cu privire la stabilirea plății de arendă a terenurilor proprietate publică a unității administrativ teritoriale Zaim pentru anul 2019. 5. Cu privire la impozitul funciar pentru folosirea pășunilor pe anul 2019. 6. Cu privire la programul acțiunilor cultural-artistice și pentru tineret, care urmează să fie organizate și desfășurate pe teritoriul comunei Zaim în anul 2019. 7. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat nr.1304/OT - 519 din 11.10.2018. 8. Cu privire la  aprobarea și înregistrarea materialelor de delimitare a căilor de comunicație (străzilor) din UAT din comuna Zaim. 9. Cu privire la aprobarea și înregistrarea terenurilor agricole a UAT din comuna Zaim. 10. Cu privire la identificarea sectoarelor de drumuri pentru a fi incluse în Programul Guvernamental ”Drumuri Bune 2 pentru Moldova”. Proiectele de decizii... Thu, 15 Nov 2018 12:48:47 +0200 Ședința Consiliului local din 17.10.2018 http://zaim.md/ro/topost/495 La data de 17 octombrie 2018, ora 15.00 în sala de ședințe a primăriei Zaim va avea loc ședința Consiliului comunal Zaim cu următoarea ordine de zi: 1. Cu privire la acceptarea donației. Raportor: Ion Veste, primarul comunei. 2. Cu privire la alocarea surselor financiare. Raportor: Ion Veste, primarul comunei. 3. Cu privire la scutirea de plată pentru întreținerea copilului în grădiniță. Raportor: Tonu Tatiana, secretarul Consiliului comunal. 4. Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole. Raportor: Tocan Valeriu, specialist la primărie. 5. Cu privire la arendarea terenurilor agricole. Raportor: Tocan Valeriu, specialist. Proiectele de decizii sunt suspuse consultărilor publice și le puteți găsi aici:   /ro/topost/494?is_admin=1 Fri, 12 Oct 2018 08:40:33 +0300 Ședința Consiliului comunal Zaim http://zaim.md/ro/topost/492 La data de 13 septembrie 2018, ora 15.00 va avea loc ședința ordinară a Consiliului comunal Zaim, cu următoarea ordine de zi: 1. Cu privire la executarea bugetului comunei Zaim pentru I semestru al anului 2018 Raportor: Ciocoi Natalia, contabil-șef 2. Cu privire la aprobarea regimului de muncă și  numărul de grupe în instituția preșcolară din localitate. Raportor: Olga Buzila, directorul grădiniței de copii. 3. Cu privire la  aprobarea actului adițional la Acordul deînfrățire și cooperăre între comuna Poiana Campina, județul Prahova din România și comuna Zaim, raionul Căușeni din Republica Moldova Raportor: Ion Veste, primarul comunei. 4. Cu privire la trecerea în proprietate. Raportor: Tocan Valeriu, specialist la primărie. 5. Cu privire la aprobarea și înregistrarea terenurilor delimitate a UAT din comuna Zaim. Raportor: Tocan Valeriu, specialist. 6. Cu privire la inițierea procedurii de delimitare a unor bunuri imobile a UAT din comuna Zaim. Raportor: Tocan Valeriu, specialist. 7. Cu privire la delimitarea terenului UAT din comuna Zaim. Raportor: Tocan Valeriu, specialist. Proiectele de decizii sunt expuse spre consultare publică și pentru a face cunoștință cu acestea accesați aci: /ro/topost/493?is_admin=1 Thu, 06 Sep 2018 16:17:21 +0300 Ședința Consiliului comunal Zaim, 5 iulie 2018 http://zaim.md/ro/topost/490 La data de 5 iulie 2018, ora 10.00 în sala de ședințe a primăriei va avea loc ședința Consiliului comunal Zaim cu următoarea ordine de zi: 1. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului comunal Zaim nr.10/1 din 08.12.2018 ”Cu privire la aprobarea bugetului comunei Zaim pentru anul 2018” Raportor: Veste Ion, primarul comunei. 2. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului comunal Zaim nr.10/1 din 08.12.2018 ”Cu privire la aprobarea bugetului comunei Zaim pentru anul 2018” Raportor: Veste Ion, primarul comunei. 3. Cu privire la alocarea surselor financiare. Raportor: Veste Ion, primarul comunei. Proiectele de decizii le găsiți aici: /ro/topost/489?is_admin=1 Mon, 02 Jul 2018 15:01:06 +0300 Ședința Consiliului local, 17 mai 2018 http://zaim.md/ro/topost/487 La data de 17 mai 2018, ora 15.00, în sala de ședințe a primăriei va avea loc ședința ordinară a Consiliului comunal Zaim cu următoarea ordine de zi: 1.Cu privire la  inființarea Întreprinderii Municuipale ”SERVCOM Zaim”. Raportor: Veste Ion, primarul comunei. 2. Cu privire la alocarea surselor financiare. Raportor: Veste Ion, primarul comunei. 3. Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului agricol. Raportor: Tocan Valeriu, specialist 4. Cu privire la arendarea bazinului acvatic și a construcției hidrotehnice (dig). Raportor: Tocan Valeriu, specialist 5. Cu privire la corectarea erorilor comise la întocmirea titlurilor de atentificare a dreptului deținător de teren. Raportor: Tocan Valeriu, specialist 6. Cu privire la modificarea anexei Deciziei nr.10/9 din 16.09.2008 ”Cu privire la aprobarea listei cetățenilor cărora li s-au atribuit cotă de teren în proprietate private” 7. Cu privire la stabilirea numărului de capete de animale care pot fi întreținute în gospodăriile locuitorilor. Raportor: Veste Ion, primarul comunei. 8. Cu privire la inițierea procedurii de delimitare a căilor de comunicație (străzilor) a UAT din comuna Zaim. Raportor: Tocan Valeriu, specialist 9. Cu privire la inițierea procedurii de delimitare a unor bunuri immobile a UAT din comuna Zaim. Raportor: Tocan Valeriu, specialist Proiectele de decizii de găsiți aici: /ro/topost/485?is_admin=1 Mon, 14 May 2018 09:38:19 +0300 Regulamentul de desfășurare a activității de comerț în teritoriul comunei Zaim http://zaim.md/ro/topost/484 Anexă la Decizia Consiliului comunal Zaim nr.8/4 din 08.12.2016   REGULAMENTUL de desfăşurare a activităţii de comerț în comuna Zaim   I.DISPOZIȚII GENERALE 1.Regulamentul de desfăşurare a activităţii de comerț în comuna Zaim (în continuare “Regulament”) este elaborat în scopul creării unui mediu favorabil de desfășurare a activității de întreprinzător în cadrul localității, precum și în vederea asigurării liberei concurențe, protecţiei vieții, sănătăţii, securității şi intereselor economice și sociale ale cetățenilor. 2.Prezentul Regulament stabilește interdicțiile şi cerinţele de desfăşurare a activităţii de comerţ în comuna Zaim în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) lit.n) şi alin.(5) din Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior, în următoarele privințe: 1)      interdicţia de a desfăşura activităţi de comerţ sau anumite forme ale activităţii de comerţ, inclusiv comerţul ambulant, în perimetrul anumitor zone sau străzi ori în intervalul anumitor zile sau ore; 2)      modul de desfăşurare a activităţilor de comerţ în apropierea edificiilor autorităţilor publice, instituţiilor de învăţămînt, instituţiilor medicale, lăcaşurilor de cult, monumentelor, lucrărilor de artă, edificiilor cu valoare arhitecturală, istorică sau arheologică, zonelor istorice, precum şi în locurile (destinaţiile) de interes turistic; 3)      distribuirea activităţilor de comerţ între zona centrală şi zonele periferice ale localităţii, precum şi între zonele... Mon, 19 Mar 2018 08:57:50 +0200 Raport privind executarea bugetului comunei Zaim pentru anul 2017 http://zaim.md/ro/topost/483   Raport narativ privind executarea bugetului pentru  anul 2017 Primăria comunei Zaim Partea de venituri pentru  anul bugetar 2017 pe primăria comunei Zaim a fost aprobată conform bugetului în mărime de 4247,50 mii lei, s-a precizat cu 5340,30 mii lei, s-a executat în mărime de 4968,64 mii lei ceea ce reprezintă 93,02 % față de planul precizat.   La capitolul  Impozitul pe venit  suma aprobată este de 421,90 mii lei, precizat cu 421,90 mii lei și s-a executat cu 475,02 mii lei reprezentînd 112,59 % față de precizat.   Capitolul  Impozite pe proprietate  este aprobat cu 436,40 mii lei, precizat cu 436,40 mii lei și s-a efectuat cu 496,54 mii lei (113,78 %).   Capitolul  Impozite și taxe pe mărfuri și servicii  a fost aprobat cu 128,90 mii lei, precizat cu 128,90 mii lei și s-a executat cu 133,61 mii lei, ceea ce reprezintă o pondere de 103,66 % față de planul precizat  pentru anul curent.   Capitolul  Plata pentru locațiunea patrimoniului public  s-a aprobat cu 215,0 mii lei, precizat cu 215,0 mii lei, dar s-au executat doar 43,81 mii lei ceea ce reprezintă 20,38 % față de planul precizat, restanța rămînînd neachitată de Î.I. Munteanu Nicolai și S.C. V-Tocan.... Mon, 12 Mar 2018 15:43:25 +0200 Planul de acțiuni al primăriei Zaim pentru anul 2018 http://zaim.md/ro/topost/482   ANEXĂ: Decizia Consiliului comunal Zaim nr.2/1 din 22.02.2018                                                                         PLANUL ANUAL DE ACŢIUNI                                                           al Primăriei comunei Zaim pentru anul 2018   Obiectivul nr.1: Executarea integrală a bugetului local la capitolul venituri proprii şi la compartimentul cheltuieli. Elaborarea şi aprobarea bugetului comunei Zaim pentru anul 2019   Acţiuni   Indicatori de produs/rezultat   Termen de realizare   Responsabil   1.1 Asigurarea încasării impozitelor  şi taxelor locale pentru anul 2018 % de încasare a impozitelor Anul 2018 Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale 1.2 Încasarea sumelor restante la impozitele funciar şi pe bunurile imobiliare, taxe locale şi plata de arendă a terenurilor proprietate publică de la contribuabili persoane fizice şi juridice % de încasare a datoriilor Anul 2018 Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale 1.3 Identificarea surselor suplimentare de venit prin acordarea în... Mon, 12 Mar 2018 15:39:28 +0200 Raportul de activitate al primarului comunei Zaim, Ion Veste, în anul 2017 și obiectivele pentru anul 2018 http://zaim.md/ro/topost/481 RAPORT Cu privire la activitatea primăriei comunei Zaim în anul 2017 și obiectivele pentru anul 2018   Domnilor consilieri, onorată asistență, funcționari și angajați ai primăriei, dragi consăteni.             Tradițional, la prima ședință ordinară a consiliului comunal prezentăm raportul privind situația social-economică a comunei, dar și principalele repere ale anului trecut în raport cu planurile și obiectivele stabilite în activitatea primarului și a aparatului primăriei.             În cele ce urmează vom face o trecere în revistă a principalilor indicatori ai localității la finele anului 2017: Populația localității: La situația de la sfârșitul anului 2017 populația localității este de 4420; În anul 2017 s-au înregistrat 44 nașteri, 56 decese și 18 căsătorii. Din păcate, la fel ca și în anii trecuți persistă tendința de depopulare a localității, fenomen ce influențează negativ dezvoltarea comunei noastre. Cauzele principale ale depopulării sunt îmbătrânirea populației, lipsa locurilor de muncă în localitate, care să stabilizeze tineretul, lipsa infrastructurii în comună, etc.       Patrimoniu, buget local și infrastructură.       Bugetul comunei pentru anul 2017, care va fi prezentat mai detaliat în decizia ce ține de executarea bugetului  a fost executat la capitolul venituri în sumă de 4968,7 mii lei, ceea ce reprezintă un procent de 93% din... Mon, 12 Mar 2018 15:31:29 +0200 Raportul primarului comunei Zaim, Ion Veste, privind activitatea în anul 2017 și obiectivele pentru anul 2018 http://zaim.md/ro/topost/480 Mon, 12 Mar 2018 15:25:37 +0200 Ședința Consiliului comunal Zaim http://zaim.md/ro/topost/478                   La data de 22 februarie 2018, ora 15.00, în incinta Primăriei comunei Zaim (sala de ședințe) se va desfășura ședința ordinară a Consiliului comunal Zaim:(/ro/topost/479?is_admin=1) Ședința poate fi vizionată online pe pagina primăriei Zaim pe YouTube Ordinea de zi: 1. Cu privire la activitatea primăriei comunei Zaim în anul 2017 și obiectivele pentru anul 2018.  Raportor: Ion Veste, primarul comunei. 2. Cu privire la executarea bugetului comunei Zaim pentru anul 2017. Raportori: Ion Veste, primarul comunei;                Natalia Ciocoi, contabil-șef. 3. Cu privire la alocarea surselor financiare. Raportor: Tatiana Tonu, secretarul consiliului local. 4. Cu privire la aprobarea proiectului ce se propune a se finanța din partea primăriei comunei Poiana-Câmpina, județul Prahova, România. Raportor: Ion Veste, primarul comunei. 5. Cu privire la tăierea de îngrijire a fâșiilor forestiere. Raportor: Tocan Valeriu, specialist. 6. Cu privire la inițierea procedurii de delimitare a unor bunuri imobile a UAT din comuna Zaim. Raportor: Tocan Valeriu, specialist 7. Cu privire la modificarea anexei Deciziei nr.10/9 din 16.09.2008 ”Cu privire la aprobarea listei cetățenilor cărora li s-au atribuit cotă de teren în proprietate privată” Raportor: Tocan Valeriu, specialist. 8. Cu... Fri, 16 Feb 2018 09:18:02 +0200 Audieri publice asupra bugetului comunei Zaim pentru anul 2018 http://zaim.md/ro/topost/477 La data de 05 decembrie 2017, ora 10.00 în incinta primăriei Zaim, sala de ședințe, se vor desfășura audieri publice a bugetului comunei Zaim pentru anul 2018.  Se invită cetățenii comunei Zaim interesați să participe la ședință. Proiectul bugetului pentru anul 2018 îl găsiți aici:   /ro/topost/474?is_admin=1 Mon, 04 Dec 2017 15:17:50 +0200 Ședința de audieri publice asupra bugetului comunei Zaim pentru anul 2018 http://zaim.md/ro/topost/476 La data de 05 decembrie 2018, ora 10.00 în incinta primăriei Zaim, sala de ședințe, se vor desfășura audieri publice a bugetului comunei Zaim pentru anul 2018.  Se invită cetățenii comunei Zaim interesați să participe la ședință. Proiectul bugetului pentru anul 2018 îl găsiți aici /ro/topost/474?is_admin=1 Mon, 04 Dec 2017 14:59:06 +0200 Ședința Consiliului comunal Zaim, 08.12.2017 http://zaim.md/ro/topost/475 La data de 08 decembrie 2017, ora 14.00 se va desfășura ședința ordinară a Consiliului comunal Zaim cu următoarea ordine de zi: 1. Cu privire la aprobarea  bugetului comunei Zaim pentru anul 2018. Raportor: Ion Veste, primarul comunei, Natalia Ciocoi, contabil-șef, Tatiana Vîrlan, specialist în percepere fiscală 2. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului comunal Zaim nr.9/1 din 12.12.2016 ”Cu privire la aprobarea bugetului comunei Zaim pentru anul 2017” Raportor: Natalia Ciocoi, contabil-șef. 3. Cu privire la stabilirea plății de arendă a terenurilor proprietate publică a unității administrativ teritoriale pentru anul 2018. Raportor: Valeriu Tocan, specialist în probleme funciare. 4. Cu privire la  impozitul funciar pentru folosirea pășunilor pe anul 2018. Raportor: Tocan Valeriu, specialist. 5. Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului agricol. Raportor: Tocan Valeriu, specialist. 6. Cu privire la modficarea Deciziei Consiliului comunal Zaim nr.7/2 din 20.10.2011. Raportor: Tocan Valeriu, specialist. 7. Cu privire la trecerea în proprietate. Raportor: Tocan Valeriu, specialist. 8. Cu privire la aprobarea programului de activități culturale ce se vor desfășura în anul 2018. Raportor: Veste. 9. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului comunal în instanțele de judecată. Raportor: Tonu Tatiana, secretarul Consiliului comunal. 10. Cu privire la casarea mijloacelor fixe. Raportor: Ciocoi Natalia, contabil-șef. Proiectele de decizii... Mon, 04 Dec 2017 11:19:08 +0200 Grupul de lucru privind achizițiile publice în cadrul primăriei Zaim http://zaim.md/ro/topost/473 Ședința grupului de lucru pentru achiziționarea lucrărilor de reparație a Casei de Cultură, 02.02.2017 Grupul de lucru pentru achiziții publice creat prin Dispoziția primarului comunei Zaim nr.15-a din 19.07.2011 VESTE ION, primarul comunei; TONU TATIANA, secretarul Consiliului comunal; CIOCOI NATALIA, contabil-șef; TOCAN VALERIU, specialist în probleme funciare; VÎRLAN TATIANA, specialist în percepere fiscală; Reprezentant al Secției Construcții al Consiliului raional Căușeni; Reprezentant al Secției Economie și Reforme al Consiliului raional Căușeni Reprezentant al Direcției Finanțe, Consiliul raional Căușeni   Fri, 24 Nov 2017 10:37:15 +0200