Primăria comunei Zaim http://zaim.md ANUNȚ http://zaim.md/ro/topost/518 ANUNȚ privind solicitarea autorizației de mediu   ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ ”SERVCOM ZAIM”, număr de identificare de stat 1018608001728, cu sediul în satul Zaim, raionul Căușeni, anunță solicitarea eliberării autorizației de mediu pentru folosirea specială a apei.   Orice persoană fizică sau juridică care are obiecții la cererea de eliberare a autorizației de mediu pentru folosința specială a apei poate notifica în scris instituția competentă în termen de 30 zile.   Fri, 12 Jun 2020 11:18:47 +0300 Ședința Consiliului comunal Zaim http://zaim.md/ro/topost/516 La data de 25 mai 2020, ora 15.00 în incinta primăriei va avea loc ședința Consiliului local cu următoarea ordine de zi: 1. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului comunal Zaim nr.10/1 din 10.12.2019 ”Cu privire la aprobarea bugetului comunei Zaim pentru anul 2020” 2. Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă. 3. Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare în comuna Zaim. Proiectele de decizii le consultați aici: /ro/topost/515?is_admin=1 Fri, 08 May 2020 14:23:53 +0300 Consultarea proiectelor de decizii http://zaim.md/ro/topost/515 Fri, 08 May 2020 14:22:03 +0300 Proiecte de decizii expuse spre consultare publică http://zaim.md/ro/topost/512 Se expun spre consultare publică următoarele proiecte de decizii: 1. nr. 9/1 ”Cu privire la stabilirea cotelor concrete la impozitul pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2020” 2. nr.9/2 ”Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2020” 3. nr.9/3 ”Cu privire la stabilirea plății de arendă a terenurilor proprietate publică a unității administrativ teritoriale Zaim pentru anul 2020” 4. nr.9/4 ”Cu privire la impozitul funciar pentru folosirea pășunilor pe anul 2020” 5. nr.9/5 ”Cu privire la programul acțiunilor cultural-artistice și pentru tineret, care urmează să fie organizate și desfășurate pe teritoriul comunei Zaim în anul 2020” 6. nr.9/6 ”Cu privire la aprobarea în prima lectură a bugetului comunei Zaim pentru anul 2020” 7. nr.9/7 ”Cu privire la privatizarea spațiului locativ” 8. nr.9/8 ”Cu privire la scutirea de plata pentru întreținerea copiilor la grădiniță” 9. nr.9/9 ”Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului comunal Zaim în instanțele de judecată” 10. nr.9/10 ”Cu privire la examinarea petițiilor cetățenilor” 11. nr.10/1 ”Cu privire la aprobarea bugetului comunei Zaim pentru anul 2020” Proiectele de decizii pot fi accesate aici: /ro/topost/511?is_admin=1 Mon, 18 Nov 2019 17:32:38 +0200 Ședința ordinară a Consiliului comunal Zaim http://zaim.md/ro/topost/503 La data de 28 februarie 2019, ora 15.00, în sala de ședințe a primăriei comunei Zaim se va desfășura ședința ordinară a Consiliului local cu următoarea ordine de zi: 1. Cu privire la activitatea primăriei comunei Zaim în a nul 2018 și obiectivele pentru anul 2019. Raportor: Ion Veste, primarul comunei. 2. Cu privire la executarea bugetului comunei Zaim pentru anul 2018. Raportor: Ciocoi Natalia, contabil-șef. 3. Cu privire la alocarea surselor financiare. Raportor: Ion Veste, primarul comunei. 4. Cu privire la programul de activitate al consiliului comunal Zaim și primăriei pentru anul 2019. Raportor: Tonu Tatiana, secretarul consiliului local. 5. Cu privire la alocarea surselor financiare. Raportor: Tonu Tatiana, secretarul Consiliului local. 6. Cu privire la aprobarea Programului de întreținere a drumurilor publice locale pentru anul 2019. Raportor: Ion Veste, primarul comunei. 7. Cu privire la modificarea Deciziei nr.9/6 din 07.12.2018 ”Cu privire la aprobarea și înregistrarea terenurilor delimitate a UAT din comuna Zaim” Raportor: Tocan Valeriu, specialist în probleme funciare. 8. Cu privire la inițierea procedurii de delimitare a unor bunuri imobile a UAT  din comuna Zaim. Raportor: Tocan Valeriu, specialist. 9. Cu privire la examinarea cererii cet, Polișciuc Svetlana. Raportor: Tocan Valeriu, specialist în probleme funciare. Proiectele... Mon, 25 Feb 2019 10:59:24 +0200 Ședința Consiliului local http://zaim.md/ro/topost/500 La data de 17 ianuarie 2019, ora 15.00 în incinta primăriei comunei Zaim, sala de ședințe, se va desfășura ședința extraordinară a Consiliului local cu următoarea ordine de zi: 1. Cu privire la propunerea candidaturilor de membri în componența birourilor electorale ale secțiilor de votare din comuna Zaim Raportor: Ion Veste, primarul comunei. Poiectul deciziei: /ro/topost/499?is_admin=1 Mon, 14 Jan 2019 12:00:19 +0200 Ședința Consiliului comunal Zaim privitor la aprobarea bugetului local pentru anul 2019 http://zaim.md/ro/topost/497 La data de 7 decembrie 2018, ora 15.00, în sala de ședințe a primăriei Zaim va avea loc ședința Consiliului local cu următoarea ordine de zi: 1. Cu privire la aprobarea bugetului comunei Zaim pentru anul 2019. 2. Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2019. 3. Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019. 4. Cu privire la stabilirea plății de arendă a terenurilor proprietate publică a unității administrativ teritoriale Zaim pentru anul 2019. 5. Cu privire la impozitul funciar pentru folosirea pășunilor pe anul 2019. 6. Cu privire la programul acțiunilor cultural-artistice și pentru tineret, care urmează să fie organizate și desfășurate pe teritoriul comunei Zaim în anul 2019. 7. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat nr.1304/OT - 519 din 11.10.2018. 8. Cu privire la  aprobarea și înregistrarea materialelor de delimitare a căilor de comunicație (străzilor) din UAT din comuna Zaim. 9. Cu privire la aprobarea și înregistrarea terenurilor agricole a UAT din comuna Zaim. 10. Cu privire la identificarea sectoarelor de drumuri pentru a fi incluse în Programul Guvernamental ”Drumuri Bune 2 pentru Moldova”. Proiectele de decizii... Thu, 15 Nov 2018 12:48:47 +0200 Ședința Consiliului local din 17.10.2018 http://zaim.md/ro/topost/495 La data de 17 octombrie 2018, ora 15.00 în sala de ședințe a primăriei Zaim va avea loc ședința Consiliului comunal Zaim cu următoarea ordine de zi: 1. Cu privire la acceptarea donației. Raportor: Ion Veste, primarul comunei. 2. Cu privire la alocarea surselor financiare. Raportor: Ion Veste, primarul comunei. 3. Cu privire la scutirea de plată pentru întreținerea copilului în grădiniță. Raportor: Tonu Tatiana, secretarul Consiliului comunal. 4. Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole. Raportor: Tocan Valeriu, specialist la primărie. 5. Cu privire la arendarea terenurilor agricole. Raportor: Tocan Valeriu, specialist. Proiectele de decizii sunt suspuse consultărilor publice și le puteți găsi aici:   /ro/topost/494?is_admin=1 Fri, 12 Oct 2018 08:40:33 +0300 Ședința Consiliului comunal Zaim http://zaim.md/ro/topost/492 La data de 13 septembrie 2018, ora 15.00 va avea loc ședința ordinară a Consiliului comunal Zaim, cu următoarea ordine de zi: 1. Cu privire la executarea bugetului comunei Zaim pentru I semestru al anului 2018 Raportor: Ciocoi Natalia, contabil-șef 2. Cu privire la aprobarea regimului de muncă și  numărul de grupe în instituția preșcolară din localitate. Raportor: Olga Buzila, directorul grădiniței de copii. 3. Cu privire la  aprobarea actului adițional la Acordul deînfrățire și cooperăre între comuna Poiana Campina, județul Prahova din România și comuna Zaim, raionul Căușeni din Republica Moldova Raportor: Ion Veste, primarul comunei. 4. Cu privire la trecerea în proprietate. Raportor: Tocan Valeriu, specialist la primărie. 5. Cu privire la aprobarea și înregistrarea terenurilor delimitate a UAT din comuna Zaim. Raportor: Tocan Valeriu, specialist. 6. Cu privire la inițierea procedurii de delimitare a unor bunuri imobile a UAT din comuna Zaim. Raportor: Tocan Valeriu, specialist. 7. Cu privire la delimitarea terenului UAT din comuna Zaim. Raportor: Tocan Valeriu, specialist. Proiectele de decizii sunt expuse spre consultare publică și pentru a face cunoștință cu acestea accesați aci: /ro/topost/493?is_admin=1 Thu, 06 Sep 2018 16:17:21 +0300 Ședința Consiliului comunal Zaim, 5 iulie 2018 http://zaim.md/ro/topost/490 La data de 5 iulie 2018, ora 10.00 în sala de ședințe a primăriei va avea loc ședința Consiliului comunal Zaim cu următoarea ordine de zi: 1. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului comunal Zaim nr.10/1 din 08.12.2018 ”Cu privire la aprobarea bugetului comunei Zaim pentru anul 2018” Raportor: Veste Ion, primarul comunei. 2. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului comunal Zaim nr.10/1 din 08.12.2018 ”Cu privire la aprobarea bugetului comunei Zaim pentru anul 2018” Raportor: Veste Ion, primarul comunei. 3. Cu privire la alocarea surselor financiare. Raportor: Veste Ion, primarul comunei. Proiectele de decizii le găsiți aici: /ro/topost/489?is_admin=1 Mon, 02 Jul 2018 15:01:06 +0300 Ședința Consiliului local, 17 mai 2018 http://zaim.md/ro/topost/487 La data de 17 mai 2018, ora 15.00, în sala de ședințe a primăriei va avea loc ședința ordinară a Consiliului comunal Zaim cu următoarea ordine de zi: 1.Cu privire la  inființarea Întreprinderii Municuipale ”SERVCOM Zaim”. Raportor: Veste Ion, primarul comunei. 2. Cu privire la alocarea surselor financiare. Raportor: Veste Ion, primarul comunei. 3. Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului agricol. Raportor: Tocan Valeriu, specialist 4. Cu privire la arendarea bazinului acvatic și a construcției hidrotehnice (dig). Raportor: Tocan Valeriu, specialist 5. Cu privire la corectarea erorilor comise la întocmirea titlurilor de atentificare a dreptului deținător de teren. Raportor: Tocan Valeriu, specialist 6. Cu privire la modificarea anexei Deciziei nr.10/9 din 16.09.2008 ”Cu privire la aprobarea listei cetățenilor cărora li s-au atribuit cotă de teren în proprietate private” 7. Cu privire la stabilirea numărului de capete de animale care pot fi întreținute în gospodăriile locuitorilor. Raportor: Veste Ion, primarul comunei. 8. Cu privire la inițierea procedurii de delimitare a căilor de comunicație (străzilor) a UAT din comuna Zaim. Raportor: Tocan Valeriu, specialist 9. Cu privire la inițierea procedurii de delimitare a unor bunuri immobile a UAT din comuna Zaim. Raportor: Tocan Valeriu, specialist Proiectele de decizii de găsiți aici: /ro/topost/485?is_admin=1 Mon, 14 May 2018 09:38:19 +0300 Regulamentul de desfășurare a activității de comerț în teritoriul comunei Zaim http://zaim.md/ro/topost/484 Anexă la Decizia Consiliului comunal Zaim nr.8/4 din 08.12.2016   REGULAMENTUL de desfăşurare a activităţii de comerț în comuna Zaim   I.DISPOZIȚII GENERALE 1.Regulamentul de desfăşurare a activităţii de comerț în comuna Zaim (în continuare “Regulament”) este elaborat în scopul creării unui mediu favorabil de desfășurare a activității de întreprinzător în cadrul localității, precum și în vederea asigurării liberei concurențe, protecţiei vieții, sănătăţii, securității şi intereselor economice și sociale ale cetățenilor. 2.Prezentul Regulament stabilește interdicțiile şi cerinţele de desfăşurare a activităţii de comerţ în comuna Zaim în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) lit.n) şi alin.(5) din Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior, în următoarele privințe: 1)      interdicţia de a desfăşura activităţi de comerţ sau anumite forme ale activităţii de comerţ, inclusiv comerţul ambulant, în perimetrul anumitor zone sau străzi ori în intervalul anumitor zile sau ore; 2)      modul de desfăşurare a activităţilor de comerţ în apropierea edificiilor autorităţilor publice, instituţiilor de învăţămînt, instituţiilor medicale, lăcaşurilor de cult, monumentelor, lucrărilor de artă, edificiilor cu valoare arhitecturală, istorică sau arheologică, zonelor istorice, precum şi în locurile (destinaţiile) de interes turistic; 3)      distribuirea activităţilor de comerţ între zona centrală şi zonele periferice ale localităţii, precum şi între zonele... Mon, 19 Mar 2018 08:57:50 +0200 Raport privind executarea bugetului comunei Zaim pentru anul 2017 http://zaim.md/ro/topost/483   Raport narativ privind executarea bugetului pentru  anul 2017 Primăria comunei Zaim Partea de venituri pentru  anul bugetar 2017 pe primăria comunei Zaim a fost aprobată conform bugetului în mărime de 4247,50 mii lei, s-a precizat cu 5340,30 mii lei, s-a executat în mărime de 4968,64 mii lei ceea ce reprezintă 93,02 % față de planul precizat.   La capitolul  Impozitul pe venit  suma aprobată este de 421,90 mii lei, precizat cu 421,90 mii lei și s-a executat cu 475,02 mii lei reprezentînd 112,59 % față de precizat.   Capitolul  Impozite pe proprietate  este aprobat cu 436,40 mii lei, precizat cu 436,40 mii lei și s-a efectuat cu 496,54 mii lei (113,78 %).   Capitolul  Impozite și taxe pe mărfuri și servicii  a fost aprobat cu 128,90 mii lei, precizat cu 128,90 mii lei și s-a executat cu 133,61 mii lei, ceea ce reprezintă o pondere de 103,66 % față de planul precizat  pentru anul curent.   Capitolul  Plata pentru locațiunea patrimoniului public  s-a aprobat cu 215,0 mii lei, precizat cu 215,0 mii lei, dar s-au executat doar 43,81 mii lei ceea ce reprezintă 20,38 % față de planul precizat, restanța rămînînd neachitată de Î.I. Munteanu Nicolai și S.C. V-Tocan.... Mon, 12 Mar 2018 15:43:25 +0200 Planul de acțiuni al primăriei Zaim pentru anul 2018 http://zaim.md/ro/topost/482   ANEXĂ: Decizia Consiliului comunal Zaim nr.2/1 din 22.02.2018                                                                         PLANUL ANUAL DE ACŢIUNI                                                           al Primăriei comunei Zaim pentru anul 2018   Obiectivul nr.1: Executarea integrală a bugetului local la capitolul venituri proprii şi la compartimentul cheltuieli. Elaborarea şi aprobarea bugetului comunei Zaim pentru anul 2019   Acţiuni   Indicatori de produs/rezultat   Termen de realizare   Responsabil   1.1 Asigurarea încasării impozitelor  şi taxelor locale pentru anul 2018 % de încasare a impozitelor Anul 2018 Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale 1.2 Încasarea sumelor restante la impozitele funciar şi pe bunurile imobiliare, taxe locale şi plata de arendă a terenurilor proprietate publică de la contribuabili persoane fizice şi juridice % de încasare a datoriilor Anul 2018 Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale 1.3 Identificarea surselor suplimentare de venit prin acordarea în... Mon, 12 Mar 2018 15:39:28 +0200 Raportul de activitate al primarului comunei Zaim, Ion Veste, în anul 2017 și obiectivele pentru anul 2018 http://zaim.md/ro/topost/481 RAPORT Cu privire la activitatea primăriei comunei Zaim în anul 2017 și obiectivele pentru anul 2018   Domnilor consilieri, onorată asistență, funcționari și angajați ai primăriei, dragi consăteni.             Tradițional, la prima ședință ordinară a consiliului comunal prezentăm raportul privind situația social-economică a comunei, dar și principalele repere ale anului trecut în raport cu planurile și obiectivele stabilite în activitatea primarului și a aparatului primăriei.             În cele ce urmează vom face o trecere în revistă a principalilor indicatori ai localității la finele anului 2017: Populația localității: La situația de la sfârșitul anului 2017 populația localității este de 4420; În anul 2017 s-au înregistrat 44 nașteri, 56 decese și 18 căsătorii. Din păcate, la fel ca și în anii trecuți persistă tendința de depopulare a localității, fenomen ce influențează negativ dezvoltarea comunei noastre. Cauzele principale ale depopulării sunt îmbătrânirea populației, lipsa locurilor de muncă în localitate, care să stabilizeze tineretul, lipsa infrastructurii în comună, etc.       Patrimoniu, buget local și infrastructură.       Bugetul comunei pentru anul 2017, care va fi prezentat mai detaliat în decizia ce ține de executarea bugetului  a fost executat la capitolul venituri în sumă de 4968,7 mii lei, ceea ce reprezintă un procent de 93% din... Mon, 12 Mar 2018 15:31:29 +0200 Raportul primarului comunei Zaim, Ion Veste, privind activitatea în anul 2017 și obiectivele pentru anul 2018 http://zaim.md/ro/topost/480 Mon, 12 Mar 2018 15:25:37 +0200 Ședința Consiliului comunal Zaim http://zaim.md/ro/topost/478                   La data de 22 februarie 2018, ora 15.00, în incinta Primăriei comunei Zaim (sala de ședințe) se va desfășura ședința ordinară a Consiliului comunal Zaim:(/ro/topost/479?is_admin=1) Ședința poate fi vizionată online pe pagina primăriei Zaim pe YouTube Ordinea de zi: 1. Cu privire la activitatea primăriei comunei Zaim în anul 2017 și obiectivele pentru anul 2018.  Raportor: Ion Veste, primarul comunei. 2. Cu privire la executarea bugetului comunei Zaim pentru anul 2017. Raportori: Ion Veste, primarul comunei;                Natalia Ciocoi, contabil-șef. 3. Cu privire la alocarea surselor financiare. Raportor: Tatiana Tonu, secretarul consiliului local. 4. Cu privire la aprobarea proiectului ce se propune a se finanța din partea primăriei comunei Poiana-Câmpina, județul Prahova, România. Raportor: Ion Veste, primarul comunei. 5. Cu privire la tăierea de îngrijire a fâșiilor forestiere. Raportor: Tocan Valeriu, specialist. 6. Cu privire la inițierea procedurii de delimitare a unor bunuri imobile a UAT din comuna Zaim. Raportor: Tocan Valeriu, specialist 7. Cu privire la modificarea anexei Deciziei nr.10/9 din 16.09.2008 ”Cu privire la aprobarea listei cetățenilor cărora li s-au atribuit cotă de teren în proprietate privată” Raportor: Tocan Valeriu, specialist. 8. Cu... Fri, 16 Feb 2018 09:18:02 +0200 Audieri publice asupra bugetului comunei Zaim pentru anul 2018 http://zaim.md/ro/topost/477 La data de 05 decembrie 2017, ora 10.00 în incinta primăriei Zaim, sala de ședințe, se vor desfășura audieri publice a bugetului comunei Zaim pentru anul 2018.  Se invită cetățenii comunei Zaim interesați să participe la ședință. Proiectul bugetului pentru anul 2018 îl găsiți aici:   /ro/topost/474?is_admin=1 Mon, 04 Dec 2017 15:17:50 +0200 Ședința de audieri publice asupra bugetului comunei Zaim pentru anul 2018 http://zaim.md/ro/topost/476 La data de 05 decembrie 2018, ora 10.00 în incinta primăriei Zaim, sala de ședințe, se vor desfășura audieri publice a bugetului comunei Zaim pentru anul 2018.  Se invită cetățenii comunei Zaim interesați să participe la ședință. Proiectul bugetului pentru anul 2018 îl găsiți aici /ro/topost/474?is_admin=1 Mon, 04 Dec 2017 14:59:06 +0200 Ședința Consiliului comunal Zaim, 08.12.2017 http://zaim.md/ro/topost/475 La data de 08 decembrie 2017, ora 14.00 se va desfășura ședința ordinară a Consiliului comunal Zaim cu următoarea ordine de zi: 1. Cu privire la aprobarea  bugetului comunei Zaim pentru anul 2018. Raportor: Ion Veste, primarul comunei, Natalia Ciocoi, contabil-șef, Tatiana Vîrlan, specialist în percepere fiscală 2. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului comunal Zaim nr.9/1 din 12.12.2016 ”Cu privire la aprobarea bugetului comunei Zaim pentru anul 2017” Raportor: Natalia Ciocoi, contabil-șef. 3. Cu privire la stabilirea plății de arendă a terenurilor proprietate publică a unității administrativ teritoriale pentru anul 2018. Raportor: Valeriu Tocan, specialist în probleme funciare. 4. Cu privire la  impozitul funciar pentru folosirea pășunilor pe anul 2018. Raportor: Tocan Valeriu, specialist. 5. Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului agricol. Raportor: Tocan Valeriu, specialist. 6. Cu privire la modficarea Deciziei Consiliului comunal Zaim nr.7/2 din 20.10.2011. Raportor: Tocan Valeriu, specialist. 7. Cu privire la trecerea în proprietate. Raportor: Tocan Valeriu, specialist. 8. Cu privire la aprobarea programului de activități culturale ce se vor desfășura în anul 2018. Raportor: Veste. 9. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului comunal în instanțele de judecată. Raportor: Tonu Tatiana, secretarul Consiliului comunal. 10. Cu privire la casarea mijloacelor fixe. Raportor: Ciocoi Natalia, contabil-șef. Proiectele de decizii... Mon, 04 Dec 2017 11:19:08 +0200 Grupul de lucru privind achizițiile publice în cadrul primăriei Zaim http://zaim.md/ro/topost/473 Ședința grupului de lucru pentru achiziționarea lucrărilor de reparație a Casei de Cultură, 02.02.2017 Grupul de lucru pentru achiziții publice creat prin Dispoziția primarului comunei Zaim nr.15-a din 19.07.2011 VESTE ION, primarul comunei; TONU TATIANA, secretarul Consiliului comunal; CIOCOI NATALIA, contabil-șef; TOCAN VALERIU, specialist în probleme funciare; VÎRLAN TATIANA, specialist în percepere fiscală; Reprezentant al Secției Construcții al Consiliului raional Căușeni; Reprezentant al Secției Economie și Reforme al Consiliului raional Căușeni Reprezentant al Direcției Finanțe, Consiliul raional Căușeni   Fri, 24 Nov 2017 10:37:15 +0200 La Zaim comorile revin http://zaim.md/ro/topost/472 Zaimenii au avut parte în ziua Hramului ”Sf.Arhangheli Mihail și Gavril” de un eveniment foarte important și de amploare - Deschiderea festivă a Casei de cultură Zaim, care astăzi prezintă un important centru cultural în care vor activa colective artistice, ansambluri, cluburi de interese, etc. Ion VESTE, primarul comunei Zaim - ”Ziua în care am văzut Zaimenii fericiți, ziua în care am văzut şi multe lacrimi de fericire, ziua in care am avut şi eu lacrimi în ochi, ziua in care am văzut zeci şi sute de zaimeni reveniți ACASĂ, zaimeni din Causeni, Tighina, Tiraspol, Chişinău, Anglia, Italia, Franța, ziua in care toți zaimenii de pretutindeni au stat cu ochii in lacrimi la calculatoare şi telefoane şi ne-au urmărit fie ca se aflau în Canada, SUA, Guineea, Irlanda, Italia, Franța, Spania, Rusia, Noua Zelandă şi zeci de alte țări din care ne-au transmis permanent mesaje de susținere, încurajare şi multumiri, ziua în care la Zaim comorile au revenit, ziua în care Casa De Cultura Zaim s-a redeschis după 15 ani şi și-a recăpătat destinația de odinioară: să păstreze și să înmulțească comorile revărsate pe moșia străbună. A fost HRAMUL SATULUI, a fost ZIUA ZAIMULUI ŞI A ZAIMENILOR. A FOST ZIUA ÎN CARE EŞTI... Fri, 24 Nov 2017 10:15:43 +0200 Festivalul ”Copăcel”, a III-a ediție. http://zaim.md/ro/topost/471 UNICUL Festival dedicat puieţilor de pomi fructiferi şi materialului săditor  „COPĂCEL” Ediția a III-a PROGRAM 07.00 – 13.00 1. Cel mai autentic tîrg al puieţilor de pomi fructiferi şi materialului săditor pomicol; 2. Iarmaroc țărănesc cu vînzare a produselor agricole locale și a bucatelor tradiţionale; 3. Program artistic: Fanfara Zaim, Cercul de dans al Casei de Cultură, numere artistice a colectivelor și artiștilor locali, concursuri și jocuri distractive. MULTĂ VESELIE, MULTĂ VOIE BUNĂ și toate acestea în preajma celui mai mare asortiment de puieți de pomi fructiferi, material săditor pomicol și decorativ. NOI PRODUCEM, NOI VINDEM, NOI GARANTĂM! Tue, 17 Oct 2017 11:08:25 +0300 Ședința Consiliului comunal Zaim http://zaim.md/ro/topost/470 La data de 14 septembrie 2017, ora 15.00 se va desfășura ședința ordinară a Consiliului comunal Zaim cu următoarea ordine de zi: 1. Cu privire la executarea bugetului comunei Zaim pentru I semestru al anului 2017. Raportor: Ion Veste, primarul comunei. 2. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului comunal Zaim nr.9/1 din 12.12.2016 ”Cu privire la aprobarea bugetului comunei Zaim pentru anul 2017” Raportor: Ion Veste, primarul comunei. 3. Cu privire la aprobarea regimului de muncă și numărului de grupe în instituția preșcolară s.Zaim. Raportor: Buzila Olga, directorul grădiniței. 4. Cu privire la inițierea formării bunurilor imobile. Raportor: Tocan Valeriu, specialist. Proiectele de decizii le găsi aici: /ro/topost/469?is_admin=1 Wed, 06 Sep 2017 08:39:44 +0300 Ședința Consiliului comunal Zaim http://zaim.md/ro/topost/468 La data de 27 iulie 2017, ora 15.00 va avea loc ședința extraordinară a Consiliului comunal Zaim cu următoarea ordine de zi: 1. Cu privire la alocarea surselor financiare. Raportor: Ion Veste, primarul comunei. 2. Cu privire la alocarea surselor financiare. Raportor: Ion Veste, primarul comunei. 3. Cu privire la aprobarea Programului de întreținere a drumurilor publice locale pentru anul 2017. Raportor: Ion Veste, primarul comunei. 4. Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului comunal Zaim nr.4/4 din 06.04.2017. Raportor: Tonu Tatiana, secretarul Consiliului comunal. 5. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului comunal Zaim nr. 7/2 din 20.10.2011. Raportor: Tocan Valeriu, specialist. 6. Cu privire la formarea bunului imobil. Raportor: Tocan Valeriu. 7. Cu privire la formarea bunului imobil. Raportor: Tocan Valeriu. 8. Cu privire la atribuirea terenului pentru construcția locuinței. Raportor: Tocan Valeriu. 9. Cu privire la inițierea formării bunului imobil. Raportor: Tocan Valeriu. 10. Cu privire la scutirea de plata pentru întreținerea copiilor la instituția preșcolară. Raportor: Tonu Tatiana, secretarul consiliului comunal. Proiectele de decizii pot fi accesate aici: /ro/topost/467?is_admin=1   Fri, 21 Jul 2017 15:43:48 +0300 Anunț http://zaim.md/ro/topost/465 Anunț  SA „Elevator Kelley Grains” or. Căușeni, str. Tighina 13, solicită eliberarea autorizației de mediu pentru folosința specială  a apei din sonda nr. 720 din satul Zaim r. Căușeni.   Wed, 17 May 2017 09:54:17 +0300 Ședința anuală a Asociației Băștinașilor din c.Zaim ACASĂ http://zaim.md/ro/topost/464 La data de 20 mai 2017, ora 11.00 se va desfășura ședința anuală a Asociației Băștinașilor din comuna Zaim ACASĂ  cu genericul ”Un AN cu Drag pentru ACASĂ”. În cadrul ședinței vom discuta despre rezultatele obținute pe parcursul unui an de activitate, vor fi stabilite noi obiective pentru perioada următoare. Vom fi onorați de prezența tuturor băștinașilor zaimeni reveniți recent acasă de peste hotare și care sunt interesați de viața satului nostru.  Tue, 16 May 2017 15:05:03 +0300 Ședința ordinară a Consiliului local http://zaim.md/ro/topost/462 La data de 06 aprilie 2017 va avea loc ședința ordinară a consiliului comunal Zaim în incinta primăriei, sala de ședințe, cu următoarea ordine de zi: 1.Cu privire programul de acțiuni privind organizarea și desfășurarea Campaniei de primăvară privind salubrizarea și amenajarea localității și Acțiunii ”Râu curat de la sat la sat” Raportor: Ion Veste, primarul comunei. 2.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului comunal Zaim nr.9/1 din 08.12.2016 ”Cu privire la aprobarea bugetului comunei Zaimk pentru anul 2017” Raportor: Ion Veste, primarul comunei. 3. Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole. Raportor: Tocan Valeriu, specialist. 4. Cu privire la corectarea erorilor comise la repartizarea și întocmirea titlurilor de autentificare a dreptului deținătorului de teren. Raportor: Tocan Valeriu, specialist. Proiectele de decizii le găsiți aici./ro/topost/463?is_admin=1 Tue, 04 Apr 2017 08:35:19 +0300 Ședința trimestrială în cadrul proiectului MiDL http://zaim.md/ro/topost/461           La ședința trimestrială în cadrul proiectului Migrație și Dezvoltare Locală(MiDL) desfășurată la data de 15 - 16 martie 2017 peste 100 reprezentanţi ai autorităţilor locale, precum şi asociaţiilor de băştinaşi (create în premieră în R. Moldova în 23 comunităţi), au prezentat rezultatele primei campanii de colectare de fonduri „Cu drag pentru acasă”, prin care au determinat migranţii să contribuie la dezvoltarea localităţilor de origine. Rezultate bune a prezentat și comuna Zaim acumulând o sumă considerabilă de 2147 euro (110%) cu 62 donatori destinați pentru renovarea Centrului comunitar din satul Zaim.             Mon, 20 Mar 2017 10:03:15 +0200 Ședința consiliului comunal Zaim http://zaim.md/ro/topost/460 La data de 23 februarie 2017, ora 15.00 va avea loc ședința Consiliului comunal Zaim ce se va desfășura în incinta primăriei în sala de ședințe, cu următoarea ordine de zi: 1.Cu privire activitatea primăriei comunei Zaim în anul 2016 şi obiectivele pentru anul 2017 Raportor: Veste Ion, primarul comunei.          2. Cu privire la executarea bugetului comunei Zaim pentru anul 2016. Raportor: Ion Veste, primarul comunei.          3. Cu privire la programul de activitate al consiliului comunal Zaim şi primăriei pentru anul 2017. Raportor: Tonu Tatiana, secretarul Consiliului comunal.          4. Cu privire la aprobarea Regulamentului  privind plata ajutorului material,  premiilor și suplimentelor de plată la salariu persoanelor care dețin funcții de demnitate publică, funcționarilor publici și personalului care  efectuează deservirea tehnică și asigură funcționarea primăriei comunei Zaim. Raportor: Tonu Tatiana, secretarul Consiliului comunal.          5. Cu privire la alocarea surselor financiare. Raportor: Veste Ion, primarul comunei.          6. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Raportor: Tocan Valeriu, specialist.          7. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului comunal Zaim nr.3/3 din 16.04.2013 „Cu privire la aprobarea listei denumirilor de străzi” Raportor: Ion Veste, primarul comunei.          8. Cu privire la arendarea terenului agricol. Raportor: Tocan Valeriu, specialist.  Proiectele de... Tue, 21 Feb 2017 08:34:51 +0200 Bugetul comunei Zaim pentru anul 2017 http://zaim.md/ro/topost/458 Thu, 09 Feb 2017 13:15:02 +0200 Avertizare meteo http://zaim.md/ro/topost/457 AVERTIZARE METEOROLOGICĂ          Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în legatură cu deplasarea unui ciclon sudic în apropierea teritoriului țării în intervalul 07 – 10 februarie caracterul vremii se va schimba: vor cădea precipitații, pe 07 februarie seara și pe 08 februarie izolat puternice (7-15 l/m2), sub formă de ploaie si lapoviță, treptat trecând sub formă de ninsoare. pe 07 februarie ziua și pe 08 februarie se prevăd  intensificări ale vântului estiс în rafale de până la 15-20 m/s. izolat se prevăd depuneri de lapoviță, polei, pe drumuri ghețuș și troiene. spre 09 – 10 februarie temperatura medie zilnică a aerului va scădea cu 10-15°C.    Data: 06 februarie 2016          Centrul Operativ de Dispecerat Republican  Ora: 15:30   Tue, 07 Feb 2017 09:08:51 +0200 Ședința grupului de lucru pentru recepționarea ofertelor de prețuri la selectarea antreprenorului http://zaim.md/ro/topost/456 Pe 2 februarie 2017 a avut loc sedinta grupului de lucru pentru receptionarea ofertelor de preturi pentru reparatia interioara a casei de cultura Zaim, in cadrul Proiectului Migratie si Dezvoltare locala. In total au fost inaintate 15 oferte. Examinarea ofertelor si determinarea cistigatorului va avea loc in zilele imediat urmatoarele. Fri, 03 Feb 2017 11:06:43 +0200 Ședința Consiliului comunal Zaim http://zaim.md/ro/topost/455 La data de 8 decembrie 2016 în incinta primăriei Zaim se va desfășura ședința ordinară a Consiliului comunal Zaim cu următoarea ordine de zi: 1. Cu privire la aprobarea bugetului comunei Zaim pentru anul 2017. Raportor: Ion Veste, primarul comunei               Tatiana Dragan, contabil-șef. 2. Cu privire la stabilirea plății de arendă a terenurilor proprietate publică a unității administrativ-teritoraile pentru anul 2017. Raportor: Tocan Valeriu, specialist în cadrul primăriei. 3. Cu privire la impozitul funciar pentru folosirea pășunilor pe anul 2017. Raportor: Ion Veste, primarul comunei. 4. Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în comuna Zaim. Raportor: Ion Veste, primarul comunei. 5. Cu privire la programul acțiunilor cultural-artistice și pentru tineret, care urmează să fie organizate și desfășurate pe teritoriul comunei Zaim în anul 2017. Raportor: Ion Veste, primarul comunei. 6. Cu privire la atribuirea terenului pentru construcția locuinței. Ședințele consiliului local sunt publice. Orice persoană interesată poate participa la ședință. Pentru a lua cunoștință de proiectele de decizii accesați aici: /ro/topost/454?is_admin=1 Fri, 02 Dec 2016 10:36:20 +0200 Stimată Doamna Tatiana Tonu http://zaim.md/ro/topost/453 Stimată Doamnă Tatiana Tonu! Aparatul Primăriei com. Zaim, Vă urează cu respect LA MULȚI ANI, alături de multă sănătate și toate bune! Primiți petala vârstei ca pe o binecuvântare. Ea să fie rod al bucuriei și speranței! Credința și iubirea să vă însoțească pretutindeni, iar împlinirea s-o întâlniți la orișicare pas. Steaua ocrotitoare să lumineze mereu asupra Dumneavoastră și a celor dragi inimii.  Vă urăm cu cel mai mare respect sănătate și prosperitate, Să vă înconjoare oameni buni și colegi cu atitudine de mare respect, iar activitatea Dvs în domeniul administrației publice să Vă aducă în continuare împăcare spirituală, satisfacție în fața infailibilului și ambiției în atingerea de orizonturi noi.                                                     Fri, 02 Dec 2016 09:24:02 +0200 Hramul satului Zaim (21 noiembrie) http://zaim.md/ro/topost/452                        PROGRAMUL  ACŢIUNILOR CULTURAL-SPORTIVE   DEDICATE SĂRBĂTORII „SFINŢII ARHANGHELI   MIHAIL ŞI GAVRIL” (HRAMUL SATULUI)       21 noiembrie 2016  8.00 – 12.00  Biserica „Sf.Arhangheli Mihail şi Gavril” – Sfînta Liturghie   2.  ora 12.00: lupta naţională „TRÎNTA” (categ: sub 30 kg; sub 40 kg; sub 60; plus 60) ridicarea greutăţii; mini-fotbal. 3.ora 16.00: Recital muzical MIHAI CIOBANU Recital de Dans colectivul Casei de Cultură Recital muzical Fanfara Zaim Recital muzical colectivul folcloric ”Zaimeanca”  4. ora 20.00 Focuri de artificii 5. ora 21.00 – 24.00 Discotecă Fri, 18 Nov 2016 14:41:22 +0200 Ședința Consiliului comunal Zaim http://zaim.md/ro/topost/451 La data de 27 octombrie 2016 se va desfășura ședința extraordinară a Consiliului comunal Zaim cu următoarea ordine de zi:         1.Cu privire la  aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Zaim pentru anii 2016-2020.         Raportor: Ion Veste, primarul comunei.          2. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului comunal Zaim nr.12/1 din 10.12.2016 ”Cu privire la aprobarea bugetului comunei Zaim pentru anul 2016”          Raportor: Dragan Tatiana, contabil-șef.          3. Cu privire la alocarea surselor financiare.          Raportor: Veste Ion, primarul comunei.          4. Cu privire la formarea bunului imobil.          Raportor: Tocan Valeriu, specialist.          5. Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor agricole.          Raportor: Ion Veste, primarul comunei.          6. Cu privire la modificarea hotarelor unui teren proprietate privată.          Raportor: Tocan Valeriu, specialist.          7. Cu privire la modificare Deciziei Consiliului comunal Zaim nr.1/10 din 18.02.2016 ”Cu privire la permiterea formării bunurilor imobile”          Raportor: Tocan Valeriu, specialist.          8. Cu privire la trecerea în proprietate.          Raportor: Tocan Valeriu, specialist. Proiectele de decizii le puteți găsi aici:   /ro/topost/450?is_admin=1 Wed, 19 Oct 2016 09:32:24 +0300 Festivalul COPĂCEL http://zaim.md/ro/topost/449 La data de 6 noiembrie 2016, în curtea Liceului "A.Mateevici" din s. Zaim, se va desfășura a II - a ediție a Festivalului COPĂCEL, se invită toți producătorii de puieți de pomi fructiferi, produse agricole, meșteri populari și toți cei interesați !!! "Orice pom de roadă bună, fie măr sau fie prună, ori că-i mare ori mititel îl găsești la COPĂCEL" Thu, 13 Oct 2016 10:46:58 +0300 Concurs pentru suplinirea funcției publice vacante de specialist în percepere fiscală http://zaim.md/ro/topost/448   Primăria comunei Zaim, în baza Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04 iulie 2008 şi în temeiul Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.201 din 11 martie 2009 ANUNŢĂ            Concurs  pentru suplinirea funcţiei  vacante de specialist în percepere fiscală la primăria Zaim (0,5 unitate).          Condiţiile de participare la concurs: Cetăţean al Republicii Moldova; Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; Studii superioare sau medii de specialitate  în domeniu; cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, navigare Internet; Documentele ce urmează a fi prezentate: Formularul de participare. Copia buletinului de identitate. Copia actelor de studii. Copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională pentru ultimii 3 ani, dacă sînt. Copia carnetului de muncă. Declaraţia pe propria răspundere ca în termen de 10 zile de la data la care a fost declarat învingător  să prezinte Certificatul medical. Declaraţia pe propria răspundere ca în termen de 10 zile de la data la care a fost declarat învingător  să prezinte cazierul judiciar. Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a... Tue, 11 Oct 2016 15:14:09 +0300 Ședința Consiliului comunal Zaim din 15.09.2016 http://zaim.md/ro/topost/447        La data de 15 septembrie 2016 a avut loc ședința ordinară a Consiliului comunal Zaim http://www.youtube.com/watch?v=IdRfH6MEGgY&index=4&list=PL6ezQTJM61Xdfv9vvZaZwRbrxAKMgWE_E Fri, 16 Sep 2016 09:25:36 +0300 Consultarea publică a Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Zaim pentru anii 2016-2020 http://zaim.md/ro/topost/445 Așteptăm sugestiile și propunerile Dumneavoastre, stimați locuitori ai comunei Zaim. Începând cu luna aprilie 2016 primăria Zaim a efectuat o analiză amplă a situației social-economice a comunei Zaim. În rezultatul a mai multor ședințe a focus-grupurilor, grupului local inițiativă în cadrul Proiectului Migrație și Dezvoltare Locală  s-a identificat problemele prioritare a localității și a fost elaborată Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Zaim pentru anii 2016-2020, care se înaintează spre consultare publică până la data de 20 septembrie 2016.  Solicităm propuneri și sugestii  locuitorilor comunei referitor  la proiectele de decizii ale consiliului local pentru ședința din 15.09.2016 (/ro/topost/446?is_admin=1)   Wed, 07 Sep 2016 10:18:37 +0300 Rezultatele sondajului de selectare a ideii de proiect http://zaim.md/ro/topost/443             În  urma lansării unui sondaj privind selectarea unei idei de proiect pentru comuna Zaim care va fi finanțat cu un grant de 20.000 dolari din partea Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare prin intermediul proiectului PNUD ”Migrație și Dezvoltare Locală” cu 85 voturi din 200 a fost selectat proiectul ”Reutilarea ansamblului de încăperi al Centrului Comunitar din Zaim încorporate în Casa de Cultură”.  Mulțumim băștinașilor zaimeni pentru participarea la sondaj  demonstrând astfel că nu sunteți indiferenți față de problemele localității noastre.            În continuare urmează  pregătirea materialelor proiectului, care trebuie să fie depus pînă la data de 10 septembrie la proiectul MiDL.   Tue, 30 Aug 2016 10:38:08 +0300 La data de 9 iunie 2016 a avut loc ședința consiliului comunal http://zaim.md/ro/topost/438 Ședința extraordinară a consiliului comunal Zaim  desfășurată la data de 9 iunie 2016 în incinta Bibliotecii publice. Pentru a face cunoștință cu deciziile adoptate accesați  Pentru a privi cum s-a desfășurat ședința https://www.youtube.com/watch?v=R9FUZe-HzGQ&index=2&list=PL6ezQTJM61Xdfv9vvZaZwRbrxAKMgWE_E Thu, 16 Jun 2016 10:21:22 +0300 Ședința consiliului comunal Zaim din 09 iunie 2016 http://zaim.md/ro/topost/435               La data de 09 iunie 2016, ora 16.00 în incinta primăriei (sala de ședințe) va avea loc ședința extraordinară a consiliului comunal Zaim cu următoarea ordine de zi: 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la atribuirea terenurilor pentru construcția locuințelor proprietate privată Raportor: Tocan Valeriu, specialist în probleme funciare la primăria Zaim; 2. Cu privire la atribuirea terenului pentru construcția locuinței proprietate privată. Raportor: Tocan Valeriu, specialist. 3. Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent construcției proprietate privată. Raportor: Tocan Valeriu, specialist. 4. Cu privire la examinarea cererilor  Raportor: Tocan Valeriu, specialist. 5. Cu privire la scutirea de plată pentru întreținerea copiilor în grădiniță. Raportor: Tonu Tatiana, secretarul consiliului comunal. 6. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Raportor: Ion Veste, primarul comunei. Pentru a lua cunoștință de proiectele de decizii accesați /ro/topost/436?is_admin=1 Tue, 31 May 2016 14:31:21 +0300 Asociația Băștinașilor Zaim "Acasă" http://zaim.md/ro/topost/434          La data de 7 mai 2015 la Zaim a fost constituită " Asociația Băștinașilor din comuna Zaim ACASĂ ".      Scopurile Asociației constau în contribuirea la :  crearea unei platforme de comunicare și colaborare permanentă între băștinașii din localitatea Zaim;  dezvoltarea localității și implementarea oricăror altor acțiuni care țin de acest scop  A fost ales un Consiliu de Administrare a Asociației în componența :  Novac Maria Ciocoi Iurie Sîrbu Rodica Gurin Eduard  Ciuchitu Martin Vieru Ion Bobeică Tatiana  Asociația a aprobat un plan de activități pentru anul 2016, pentru a implementa prime proiecte mici  în cadrul comunei :  Amenajarea terenului de joacă pentru copiii   Instalarea băncilor și urnelor pe strada nou construită către Biserică   Amenajarea tribunilor pentru spectatori la minifotbal   ​           Thu, 19 May 2016 09:32:12 +0300 Ședința din 07.05.2016 cu privire la instituirea Asociației Băștinașilor din Zaim ,,ACASĂ,, http://zaim.md/ro/topost/432   Thu, 12 May 2016 08:47:14 +0300 Stimatele noastre Doamne și Domnișoare! http://zaim.md/ro/topost/424 Stimatele noastre Doamne și Domnișoare !  Primarul comunei Zaim - Vă aduce sincere felicitări cu prilejul frumoaselor sărbători de primăvară și cu ocazia Zilei Internaționale a Femeilor - 8 Martie !  Pentru că sunteți cele care înseninează zilele bărbaților, dați lumii mai multă frumusețe și iubire, noi, Vă dorim să fiți mereu înconjurate de dragoste și gînduri bune, de zîmbete și bucurii, căldură și lumină, împlinire, pace și prosperitate !  Să fiți sănătoase și fericite, să aveți parte de susținere, noroc și ca cei dragi să Vă fie mereu alături . Iar persoanele iubite, soții, copiii, părinții, prietenii și colegii să Vă dăruiască mereu zîmbete și emoții sincere. În mod special felicităm doamnele și domnișoarele al Administrației Publice Locale Zaim. Fie ca fiecare zi să fie o permanentă sărbătoare de 8 Martie!  Cu respect, primarul com. Zaim, Ion VESTE !    Mon, 07 Mar 2016 09:21:25 +0200 La mulți ani, Domnului Ion Veste! http://zaim.md/ro/topost/422 Domnule primar , Ion Veste !    Cu un gînd bun și sincer vă felicităm cu prilejul sărbătorii zilei de naștere , să aveți parte de sănătate , noroc în viață , vă dorim multă armonie în familie , iar activitățile în care sunteți încadrat să se bucure de succes . Vă mulțumim pentru verticalitatea de care dați dovadă îndeplinindu-vă funcția de Primar al comunei Zaim .  Întregul Colectiv al Primărie Zaim ,Vă aduce profundă recunoștință pentru activiteatea , pentru munca asidue și complicată pe care o depuneți pentru a realiza schimbarea în bine pînă la capăt și Vă apreciem ardoarea cu care luptați pentru cauza oamenilor. Vă dorim să culegeți cît mai multe roade din eforturile aduse de Dumneavoastră la dezvoltarea și prosperarea localității .   Cu respect,Colectivul Primăriei comunei Zaim!     Fri, 04 Mar 2016 10:16:00 +0200 Chestia Preoțască http://zaim.md/ro/topost/421 CHESTIA PREOŢASCĂ             La 24 iulie [a] anului mergător a încetat din viaţă preotul  de loc Mihail Mateevici. Răposatul şi-a lăsat soţia cu patru copii nepuşi la cale. Peste vro două săptămîni după înmormîntarea lui,  văduva pleacă la Chişinău spre a-l ruga pe preosfinţitul Vladimir să mute la biserica din Zaim pe un cumnat de-al ei, un preot tînăr, cu familia mică, care, deci, avea putinţă de a le da orfanilor ajutor atît moral, cît şi material. Rugămintea scrisă, cu expunerea tuturor acestora, fusese trimisă mai de timpuriu. Preosfinţitul îi răspunde văduvei în mod nesigur (nelămurit), zicînd că uneori cu străinii te împaci mai bine decît cu ai tăi şi că el nici nu-i făgăduieşte, dar nici nu-i respinge  rugămintea. Şi văduva, nemulţămită se întoarce acasă.             De aici se începe o istorie interesantă, care, fiind păn-acuma singură în felul ei şi zugrăvind moravurile preoţimei basarabeană, dovedeşte două lucruri: 1. că tulburărele de astăzi au atins şi tagma duhovnicească şi 2.  varsă puţină lumină asupra unor oameni, aşa-numiţi „fruntaşi ai satelor”, arătînd păn la ce ajunge uneori ticăloşia lor.             Satul nostru trecea la preoţi de cel mai bun „popor” – „prihod” din ţinutul Benderilor, din pricina că bietul preot... Thu, 03 Mar 2016 16:10:07 +0200 Zaim - participantă a proiectului MiDL http://zaim.md/ro/topost/419 Start activităților MiDL , un nou proiect în care Primăria Zaim este partener.      Primăria Zaim împreună cu alte 24 de localități-țintă au fost selectate în cadrul proiectului ,, Migrație și Dezvoltare Locală ,, MiDL , care vor fi instruite și susținute cum să implice migranții și băștinașii plecați din localitate în dezvoltarea locală .      Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova a lansat Proiectul ,, Integrarea Migrației în Dezvoltarea Locală ,, care presupune abilitatea și mobilizarea migranților pentru o dezvoltare locală durabilă . Acest proiect va fi implementat în perioada 2015-2017 în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova, autoritățile publice locale, organizațiile nonguvernamentale locale, sectorul privat, populația, inclusiv migranții originari din comunitățile-țintă.      Proiectul " Migrație și dezvoltare locală " are ca și obiectiv principal asistarea comunităților afectate de migrație în vederea îmbunătățirii serviciilor locale, și anume: aprovizionarea cu apă și sanitație, servicii sociale, de educație și de sănătate, precum și accesul la oportunități generatoare de venituri (reîncadrarea în cîmpul muncii, susținerea în dezvoltarea de afaceri).       Beneficiarii proiectului sînt: autoritățile locale,migranții,membrii comunității,inclusiv femeile,copii, persoanele în etate , persoanele cu dizabilități și minoritățile din 25 sate și orașe din regiunea de Nord, Centru și Sud, inclusiv Găgăuzia .   ... Thu, 03 Mar 2016 13:59:04 +0200