Noiembrie 2022

Ședința consiliului local

21-11-2022, 11:36

La data de 8 decembrie 2022, ora 15.00 în sala de ședințe a primăriei se preconizează desfășurarea ședinței ordinare a Consiliului local cu următoarea ordine de zi: 1. Cu privire la aprobarea bugetului comunei Zaim pentru anul 2023 în prima lectură. 2.Cu privire la stabilirea cotelor concrete la impozitul pe bunurile imobiliare și impozitului funciar...

/